Občina Zagorje ob Savi je na svoji spletni strani objavila prvi sveženj razpisov za financiranje različnih organizacij in programov ter dejavnosti v letošnjem letu. Kot prvi so objavljeni razpisi za sofinanciranje programov veteranskih in častniških organizacij, programov invalidskih in humanitarnih organizacij, za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Zagorje ob Savi za leto 2021 in javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma.

Veterani in častniki

Prvi razpis, ki je namenjen sofinanciranju programov veteranskih in častniških organizacij, katerih vsebina vključuje krepitev domoljubne in narodne zavesti in ohranjanje izročil, informiranje in svetovanje svojim članom, aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa, skrb za spomenike in spominska obeležja, organizacijo družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, …), organizacijo prireditev (proslave, spominske slovesnosti, …) in spodbujanje kulturnega izražanja in kreativnosti, je odprt do 3. februarja 2021 do 10. ure, v proračunu pa je za sofinanciranje rezerviranih 6.500 evrov.

Invalidi in humanitarci

Na razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij se lahko prijavijo organizacije, ki izvajajo programe, kot jih opredeljujeta Zakon o invalidskih organizacijah in Zakon o humanitarnih organizacijah in ki delujejo kot neprofitne in prostovoljne organizacije na področju invalidskega, socialnega in zdravstvenega varstva, v njihovih programih pa so zajete specifične potrebe članov, reševanje njihovih stisk, dobrodelnost, organizirana samopomoč in podobno. Občina Zagorje ob Savi ima za programe v letošnjem proračunu rezerviranih 13.300 evrov, rok za oddajo izpolnjene razpisne dokumentacije pa je 9. februar 2021 do 10. ure.

Kmetje

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2021 je razdeljen na dva dela – za posodabljanje kmetijskih gospodarstev bo Občina Zagorje iz proračuna namenila okoli 30 tisočakov, za urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov pa 14.000 evrov. Razpis je odprt do 15. februarja do 12. ure.

24 urni alarm

Občina Zagorje ob Savi pa bo tudi letos subvencionirala socialno varstveno storitev socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma občanom občine pod pogoji iz Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa. Občina ima, glede na porabo v prejšnjih letih, za subvencije rezerviranih 1560 evrov, razpis pa je odprt do porabe sredstev, ko bo občinska uprava razpis zaprla, oziroma najkasneje do 30. novembra 2021.

Vse podrobnejše informacije ter razpisna dokumentacija so na voljo na spletni strani Občine Zagorje ob Savi na tej spletni povezavi.

Savus

Foto: arhiv Savus