Na OŠ dr. Slavka Gruma so šolsko leto pričeli z 11 oddelki, od tega so 3 kombinirani oddelki prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom, v 8 oddelkih pa se izvaja posebni program vzgoje in izobraževanja.

Dodatni programi

Dodatno na šoli v okviru projekta Delimo znanje nudimo pomoč brezplačno izvajajo programe strokovne podpore in svetovanja. Ti so namenjeni otrokom, ki so bodisi usmerjeni kot otroci s posebnimi potrebami in vključeni v vrtec oz. šolo ali pa starši opažajo morebitne razvojne zaostanke ali učne težave. Seveda so namenjeni tudi njihovim staršem, ki si želijo nasveta in pomoči. »Izvajamo diagnostiko, svetovanje ter ure neposrednega dela z otrokom. Pripravljamo in izvajamo tudi izobraževanja za strokovne kolektive šol in vrtcev s področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami,« pravi pomočnica ravnateljice OŠ dr. Slavko Grum Mojca Brvar.

Prostorska stiska

Tudi letos se srečujejo z veliko prostorsko stisko, zato so v prvih mesecih z eno od skupin uporabljali prostore bivše Glasbene šole Zagorje. Po končani prenovi omenjene zgradbe bodo imeli začasno v souporabi z Zasavsko ljudsko univerzo prostor za dva oddelka. Sodelovanje z ZLU je tudi sicer živo, saj so se septembra, podobno kot že v preteklih letih, predstavili na prireditvi Parada učenja. »Glede reševanja prostorske stiske nam naproti prihaja tudi ustanovitelj, Občina Zagorje ob Savi. Po zagotovilu župana Matjaža Švagana je namreč v pripravi idejna zasnova za prizidek z zunanjim igriščem. Ta trajna rešitev bo vzpostavila nujno potrebne in bistveno boljše pogoje za izvajanje dejavnosti,« pravijo na šoli.

Veseli december

December je bil še posebno vesel. V okviru pouka so ga na šoli popestrili z dnevi dejavnosti, v katerih so učenci ustvarjali v duhu predprazničnih dni, okrasili šolo in sodelovali pri izdelavi okraskov za mesto Zagorje. Za zimske užitke so izkoristili prvi letošnji sneg. Obiskala jih je tudi fizioterapevtka iz Razvojne ambulante ZD Trbovlje Žana Lukač, ki se je posvetila gibalno oviranim učencem ter svetovala strokovnim delavcem in varuhom negovalcem.

V skladu s priporočili zdravstvene stroke so v dva podstrešna prostora, računalniško učilnico in knjižnico, ki se začasno uporabljata kot matični učilnici dveh oddelkov, namestili lokalni prezračevalni napravi.

Donacija Crazy Boysov

»V zadnjih dneh pouka so jih obiskali »dobri možje« s svojim spremstvom. V četrtek, 23. decembra, smo prejeli donacijo društva Crazy Boys. Za naše učence je organiziralo zbiranje materialnih in denarnih sredstev, za kar se mu še enkrat zahvaljujemo, zahvaljujemo pa se tudi vsem drugim, ki ste prispevali darove. Ob tej priložnosti smo pripravili krajši kulturni program,« so zadovoljni na šoli.

 

Obisk dedka Mraza

V petek, 24. decembra, pa je bil dan še posebej prazničen, saj so si ogledali virtualno šolsko proslavo, za katero so prispevke pripravile specialne pedagoginje z učenci, ter nov predstavitveni videospot šole Pustite nam ta svet. Učence in zaposlene pa je z novoletnim voščilom nagovorila ravnateljica Tadeja Iskra. Največje veselje je povzročil obisk dedka Mraza, s katerim so zarajali in zapeli na Cankarjevem trgu. Za obisk so bili hvaležni dedku Mrazu in Območnem združenju Rdečega križa Zagorje ob Savi.

Sicer pa si lahko več o dogajanju na šoli ogledate na njihovi spletni strani in njihovem profilu na facebooku.

Savus

Foto: arhiv OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje