Na povabilo Boštjana Breznikarja, vodje izpostave RS za zaščito in reševanje Trbovlje, je skupina članov Občinskega združenja slovenskih častnikov 24. oktobra obiskala Center za obveščanje Trbovlje.

Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik je v aprilu 2019 organiziralo za svoje člane predavanje o sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji, zasavski regiji in Občini Hrastnik. Takrat so člani izrazili željo, da bi v jeseni obiskali Center za obveščanje v Trbovljah.

Najprej je zbrane pozdravil vodja izpostave Boštjan Breznikar. Zatem jim je Urška Koren, vodja centra za obveščanje, predstavila center in njegovo delovanje. Skupaj z dežurnim operaterjem sta razložila vso informacijsko in komunikacijsko podporo, ki jo imajo v centru. Zbrani so si ogledali tudi nekaj demonstracij praktičnih postopkov, ki jih morajo operaterji, skladno s predpisi, uporabljati pri svojem delu. Člani združenja so dobili odgovore na vsa vprašanja, ki so jih postavljali med obiskom.

Besedilo in foto: Jani Zore