Občina Zagorje ob Savi je na svoji spletni strani objavila Javni razpis za dodelitev nagrad diplomantom za opravljene zaključne naloge za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2020.

Občina že od leta 2010 denarno nagrajuje diplomante za uspešno opravljene zaključne naloge dodiplomskega in podiplomskega študija, katerih vsebina se nanaša na gospodarsko, zgodovinsko, kulturno, geografsko ali kako drugače povezano vsebino z občino Zagorje ob Savi. Lani je nagradila 5 diplomantov.

Zaključna naloga mora imeti tudi dodano vrednost za poslovne subjekte v občini Zagorje, konkretno uporabno vrednost pri spodbujanju razvoja podjetništva, kmetijstva, turizma, pomeni prispevek k ohranjanju kulturno-zgodovinske dediščine, k oblikovanju oziroma ohranjanju okolja ali pa aktivno spodbuja povezovanje med študenti ter lokalnimi organizacijami, podjetji, in institucijami v občini.

Razpis je odprt do 24. februarja do 10. ure, vse podrobnejše informacije in dodatni pogoji za prijavo, so na voljo na spletni strani Občine Zagorje ob Savi. Nagrajene naloge bodo zainteresiranim občankam in občanom tudi tokrat na ogled v Knjižnici Mileta Klopčiča v Zagorju.

Savus

Foto: arhiv Savus