Občina Hrastnik je danes, v torek, 19. maja, objavila javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik v letu 2020. Z njim skuša vplivati na ohranjanje podjetij in delovnih mest v posebnih situacijah, kot je v času epidemije bolezni novega koronavirusa. Nepovratna sredstva bo Občina Hrastnik dodeljevala po pravilih “de minimis”.

Do sredstev iz razpisa so upravičeni samostojni podjetniki, mikro, male gospodarske družbe, zadruge, ki opravljajo dejavnost na območju občine Hrastnik. V kolikor imajo sedež dejavnosti izven občine Hrastnik in poslovno enoto/podružnico v Hrastniku, morajo zaposlovati za polni delovni čas najmanj 25% oseb iz občine Hrastnik.

Sredstva bodo na voljo za stroške, ki so nastali od 13. marca 2020 do zaprtja javnega razpisa 9. junija 2020. Namenjena so za sofinanciranje stroškov zaposlenih, ki so imeli prepoved opravljati dela v podjetju in sofinanciranje obratovalnih stroškov poslovnih prostorov (oskrba s pitno vodo, čiščenje, odvajanje komunalnih voda, greznica, odvoz komunalnih odpadkov).

Po tem razpisu bodo lahko sofinancirali do 50 evrov na mesec za obratovalne stroške poslovnega prostora (največ 200 evrov na leto) in največ 200 evrov v enkratnem znesku za zaposleno osebo na mesec (tudi za samozaposlene), ki je namenjena pokritju stroškov bruto plače, vendar največ 800 evrov na osebo.

Poziv za ta javni razpis se prične v torek, 19. maja, zadnji rok za oddajo vlog je 9. junij 2020 do 15.00 ure ne glede na način dostave vloge

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani Občine Hrastnik.

Savus

Foto: arhiv Savus