Brez dvoma smo že kdaj pomislili, kako dobro bi bilo izkoristiti energijo, ki jo sonce dnevno pošilja na naš planet. Z njo bi lahko pokrili vse energetske potrebe človeštva. Sončna elektrarna je trenutno najboljša rešitev, da del te energije pretvorimo v elektriko za potrebe gospodinjstev ali gospodarstva. Lastno sončno elektrarno lahko postavite na streho, prejmete subvencijo in prihranite pri stroških elektrike. O sončni energiji od A do Ž je spregovoril vodja razvoja pri energetskem podjetju ECE Gašper Ravnak.

Komu je namenjena samooskrbna sončna elektrarna?

Primerna je za vse z večjimi potrebami in zadostno površino strešnih površin. Z energijo iz okolju prijaznejšega vira smo bolj ekološki ter hkrati varčni. Večinoma gre za ogrevanje in toplo vodo s toplotno črpalko, načrtovanje nakupa električnega vozila ali pa porabo in življenjski stil, ki zahtevata več električne energije.

Kaj je ključno pri odločitvi za lastno sončno elektrarno?

V zadnjem času je aktualna neodvisnost od cen električne energije. Poleg strešne površine za postavitev elektrarne potrebujemo lastniško pravico ali dovoljenje lastnika ter soglasje za priključitev v omrežje.

Kdaj lahko začnemo razmišljati o svoji samooskrbni sončni elektrarni?

Razmislek o taki investiciji je smiseln, če skupni zneski računov za elektriko presegajo 80 evrov na mesec. Strah glede zahtevnosti projekta je odveč, saj pri izvedbi na ključ ponudnik za kupca ureja vse povezane aktivnosti – vlaganje vlog, komuniciranje z drugimi deležniki ter urejanje dokumentacije in subvencije.

Kolikšna je subvencija in kdo jo dodeljuje?

EKO sklad Republike Slovenije zagotavlja subvencijo, ki je trenutno 180 evrov za instaliran kW, omogoča pa tudi kredit z odplačevanjem do deset let.

Kaj to v številkah pomeni pri sončni elektrarni povprečne velikosti?

Hiša z gospodinjskim odjemom in ogrevanjem s toplotno črpalko pri odjemni moči 14 kW porabi okrog 11.500 kWh letno. Sončna elektrarna lahko zakonsko dosega največ 80 % priključne moči in pri 20 A varovalkah znaša 11,2 kW. Vrednost naložbe za tako elektrarno bi ob upoštevanju 2.016 evrov subvencije znašala 13.000 evrov.

Za tako elektrarno bi potrebovali 70 m2 strešne površine oziroma 6m2 za instaliran kW moči. Življenjska doba je vsaj 30 let, dolga pa je tudi garancija na pravilno delovanje. Ob omenjeni porabi bi letni prihranek znašal nekje 1.500 evrov; lastnik bi po izvedeni montaži plačeval le akontacijo v višini 15 evrov mesečno.

Kaj vpliva na optimalen izkoristek sončne elektrarne?

Veliko dejavnikov. Kot prvo pa usmerjenost strehe – najboljša je južna lega. Sledi naklon strehe – optimalno 30, sprejemljivo pa med 10 in 45 stopinjami. Z ustrezno pod-konstrukcijo je mogoče izboljšati naklon. Pomembne pa so tudi senčne ovire – drevesa ali druge zgradbe, ki vplivajo na izkoristek.

Koliko elektrike proizvede v povprečju sončna elektrarna v enem letu? Kaj se zgodi z elektrarno po izteku njene življenjske dobe?

V Sloveniji je osončenost dokaj enakomerna, instaliran kW proizvede povprečno 1.200  kWh letno – v omenjenem primeru zgoraj 11 -13.500 kWh letno. Solarni moduli so boljši, danes potrebujemo manj strešne površine kot pred leti. Odvoz in reciklaža po izteku življenjske dobe kupca ne obremenjuje.

Kaj pa, ko ni sonca?

Objekt se napaja iz omrežja, ki igra vlogo hranilnika energije. Sistem delovanja samooskrbnih sončnih elektrarn deluje po principu neto meritev v obdobju enega leta. Uporabnik plača razliko med v omrežje oddano proizvedeno in iz omrežja prevzeto energijo. Z optimalnim načrtovanjem elektrarne glede na potrebe gospodinjstva se približamo polni samooskrbnosti, torej proizvodnji, enaki ali večji od porabe.

Kako poteka celoten proces od povpraševanja do prvih kilovatnih ur z lastne strehe?

Celoten proces želimo poenostaviti. Po izpolnjenem obrazcu na naši spletni strani prejmete okvirno ponudbo o predvideni moči elektrarne, strošku in subvenciji. Ob celostni energetski obravnavi objekta v ponudbo vključimo vaše trenutne in predvidene potrebe. Z monterjem opravimo ogled in pripravimo končno ponudbo. Po podpisu pogodbe uredimo dokumentacijo, montažo, priklop in zagon. V povprečno treh mesecih do zagona elektrarne se s kupcem sestanemo vsaj štirikrat, montaža ponavadi traja en dan.

ECE je dobavitelj energentov, predvsem elektrike. Ste tudi del skupine HSE, največjega proizvajalca elektrike iz obnovljivih virov pri nas. Kje vidite ključno prednost vaše ponudbe sončnih elektrarn?

Kvalitetno svetovanje in storitev na ključ. Projekt je povezan z mnogimi aktivnostmi, ki so za kupca obremenjujoče. Dokumentacijo, soglasja, vloge za subvencijo uredimo v ECE. Stavbo obravnavamo s širšega energetskega vidika in pogosto ponudimo tudi vgradnjo toplotne črpalke, ob kateri je elektrarna še bolj smiselna.

PR objava