Rudarsko muzejsko in etnološko društvo Srečno Zagorje bo tudi naprej skrbelo za ohranjanje rudarske dediščine v Zagorju in prenašanje na mlajše rodove. Člani so v četrtek, 17. marca, na zboru izvolili nove organe društva.

Za mandat 2022 – 2026 so bili v organe društva izvoljeni naslednji člani:

v izvršni odbor, potrjen na zboru, so bili izvoljeni predsednik Franc Brinovec, podpredsednik Anton Koban, ter člani Maja Malovrh Repovž, Vanja Kosi, Mitja Pavlič, Rihard Majcen, Janez Juvan, Alojz Avsec, Marjan Grošelj, Dejan Kramžar in Matej Strgaršek.

V nadzorni odbor so bili izvoljeni predsednica Zdenka Juvan s članoma Antonom Janežičem in Marijo Nedeljko, za predsednika častnega razsodišča pa predsednik Sašo Kosmač s članoma Matjažem Hočevarjem in Ivanom Omahnom.

Savus

Foto: Arhiv RMED Srečno Zagorje