ponedeljek, 27 maja, 2024

Iz te kategorije

Nov asfalt na Opekarno

Občina Trbovlje se je v letu 2015 odločila za prenovo lokalne ceste na območju Opekarne. Obstoječe vozišče je bilo močno dotrajano; pojavljali so se posedki, udarne jame ter mrežaste razpoke asfaltne prevleke. Prometna varnost, predvsem za pešce, je bila nezadovoljiva, neustrezni so bili tudi prometno-tehnični elementi ceste, kot so neustrezni zavijalni pasovi in na prehodih za pešce ni bilo klančin za invalide. Z obnovo ceste so bile vse težave odpravljene, zato se je prometna varnost močno izboljšala. Cesta, vključno z obojestranskim hodnikom za pešce, je bila obnovljena v skupni dolžini 230 metrov. Ob objektu Opekarna 5a so uredili zelenico s platojem z dvema klopcama. Občina je naložbo izvedla s pomočjo sredstev ZFO, kjer so z razpisom prejeli 40 tisoč evrov. Pogodbena vrednost vseh del, vključno z zamenjavo vodovoda, je znašala 213.000 evrov. Na odprtju so sodelovali Delavska godba Trbovlje, trboveljske mažoretke in Združenje šoferjev in avtomehanikov Trbovlje.
ZT

Isti avtor