Jože Čibej, predsednik KS Tirna, Zagorje

Ko so nam krajanke in krajani konec 2018 zaupali vodenje KS Tirna, smo se zavedali odgovornosti in vseh nalog, ki so pred nami. Vsekakor želimo upravičiti naš slogan »Najstarejša, najmlajša in najboljša krajevna skupnost v občini«. Zaupanje krajanov temelji tudi na uspešni izvedbi dveh projektov, financiranih iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – projekta Sušilnica sadja kot etnološki spomenik in Revitalizacija objekta vaške šole v Tirni in aktivizacija mladih, žensk in medgeneracijske skupine kot ranljivih skupin. Postali smo edina KS v Sloveniji, ki ji je uspelo realizirati projekt v prvi in drugi finančni perspektivi.

Naš največji izziv v tem mandatu je tudi prvi korak naše KS k vseevropskemu projektu pametnih vasi. Te bodo še vedno osredotočene na ljudi, ki bodo s tem dobili na voljo instrumente, ki jih prinašajo digitalne tehnologije. Vzeti razpoložljive resurse in s pomočjo novih znanj prevzeti iniciativo je temeljna paradigma, ki ji moramo slediti tudi na področju kmetijstva. Gre za sodelovanje na vseh ravneh, oblikovanje novih povezav in zavezništev med kmeti in ostalimi podjetniškimi aktivnostmi, med občinami, zasebnim sektorjem in civilno družbo. Pridevnik »pameten« pa v tem primeru ne pomeni samo ravnanja na ravni vasi, temveč tudi povezovanje več naselij, vasi, regij in manjših mest, kar v Zagorju zelo uspešno izvajamo. Večnamenski objekt, ki smo ga dobili z revitalizacijo nekdanje OŠ v Tirni, je odličen primer tega koncepta. Z aktivacijo mladih in starejših, obnovo določenih že pozabljenih dejavnosti, obuditvijo sušilnice sadja, organizacijo izobraževalnih delavnic, s športnimi aktivnostmi, s skrbjo za ljudi z omejeno zmožnostjo dela itd. lahko zagotovimo medgeneracijsko sodelovanje, ki je ključ do kakovostnega bivanja na podeželju. Z vsem tem se bo vrnil del življenja v KS Tirna, pokazale se bodo nove možnosti, novi prostori bodo priložnost za socialne, družabne in športne aktivnosti. To bo priložnost za izmenjavo in prenos znanj, izkušenj ter dobrih praks. Revitalizacija nekdanjih prostorov OŠ v večnamenski objekt je zelo dober primer tistega, kar sam vidim kot gonilo iniciative, ki bo korenito spremenila podobo podeželske Evrope – seveda na bolje!


Nika Jurše, predsednica KS Alojz Hohkraut, Trbovlje

Z nalogo predsednice KS Alojz Hohkraut se srečujem prvič. Potrudila se bom, da bomo vsi člani KS Alojz Hohkraut s krajani korektno sodelovali in da bomo realizirali vse, kar si bomo zadali, seveda v okviru razpoložljivih finančnih sredstev. Želim si, da bi krajani na naše delo gledali s perspektive skupnosti in ne posameznika. Vesela bom predlogov in pobud za čim boljše življenje v našem kraju. Naše delo lahko krajani spremljajo tudi na spletni strani Občine Trbovlje, kjer so objavljeni zapisniki rednih sej. Ponosna bom, če se bom ob koncu mandata lahko s ponosom ozrla na preteklo delo.


Simona Jeraj, predsednica KS Rudnik, Hrastnik

Mislim, da bo izzivov precej, prvi vsekakor ta, kako toliko ljudi povezati v krajevno skupnost, kako ljudem vzbuditi pripadnost krajevni skupnosti in tudi občini, kako jim povedati, da bomo lahko le skupaj delovali enotno, da bomo vrv vlekli v eno stran. Naslednji izziv so seveda predlogi za dan krajevne skupnosti in prostori, kjer bi lahko bili ljudem na voljo, odprli smo že e-poštni naslov, kamor nam lahko krajani KS Rudnik pišejo. Izziv bo, kje in kako zorganizirati zbor krajanov, za katerega menim, da je že čas, da se bomo lahko tudi tako lotili kakšne resne debate.

Moj osebni izziv v teh dneh pa je, kako svoj osebni koledar na telefonu prepričati, da nima “ošpic” (beri: da ni hkrati več sestankov).


Jože Gregorčič, predsednik KS Boben-Čeče

Volitve – novi obrazi, stari problemi, bi lahko povedali na kratko. Cilj vsake krajevne skupnosti je izboljšati življenje krajanov, jim omogočiti lepšo in prijaznejšo okolico, dvigniti kvaliteto življenja. Vse to pa se ne da spremeniti čez noč in tudi ne v enem mandatnem obdobju.

Res, da je bolj kot ne vse povezano s sredstvi občinskih proračunov, toda tudi majhne stvari so v življenju pomembne. Majhno ogledalo za varnejši dovoz na cesto, informacija, kaj se predvideva in kdaj, dodati razsvetljavo na kritičnih področjih, biti pozoren na podjetja v okolici in še in še. Seveda pa so tudi večje infrastrukturne investicije, za katere je potrebno pripraviti občinske ali državne razpise, izbrati izvajalce in izvesti vse postopke. To navajam, ker smo se za letošnje leto pripravljali na tretji del obnove ceste Hrastnik – Rinaldo, ki pa bo, kot kaže trenutna situacija, preložen na leto 2020. Večji letošnji projekt tako ostaja obnova mostu do zaselka Ravne, nekaj manjših opravil na stadionu pri domu KS in seveda asfaltiranje krajšega odseka. Vsako leto namreč po začrtanem planu, izdelanem že pred leti, posodobimo del cestišča v KS Boben – Čeče.

Kot sem omenil, bo za našo KS v letošnjem letu največja pridobitev rekonstrukcija mostu proti Ravnam, ki bo obenem tudi največji izziv za vse nas, krajane. V času obnove mostu se bomo morali namreč voziti precej daleč naokrog in pri tem uporabljati stranske makadamske poti. Te pa niso primerne in usposobljene za tak pretok prometa. Razmišljamo o alternativni poti, bomo pa o tem pravočasno obvestili vse krajane, takoj, ko bosta znana izvajalec del in terminski plan.


Ervin Renko, predsednik KS Dobovec, Trbovlje

Ker je KS Dobovec največja po površini v občini Trbovlje, poleg tega se kot edina v občini geografsko nahaja na desnem bregu Save, je ključni izziv, kako bi postali samostojna občina – a to nam v tem mandatu verjetno še ne bo uspelo, hehe.

Poleg stalnih nalog glede vzdrževanja cest in posodabljanja infrastrukture si želimo koraka naprej v smeri turizma. Dobovec z zaselki in Kumom, oziroma kar celotna “Kumljanska”, privablja številne enodnevne goste, ki bi jih lahko zadržali malo dlje, jih napotili okrog dolenjskega Triglava in jim pokazali skrite kotičke narave. Premalo imamo v zavesti, da so naši kraji lepi, zeleni in naseljeni z dobrimi in odprtimi ljudmi. Sam sem ponosen na naše krajane, s pomočjo katerih nam bo uspelo reševati vsakodnevne probleme in orati v prihodnost. Če smo turizem ljudje, potem imamo na Dobovcu vse.