Z novim letom je začela veljati novela zakona o davku na dodano vrednost, ki je uzakonila nižjo, petodstotno stopnjo DDV za knjige, časopise in periodične publikacije v fizični in elektronski obliki. Novo davčno stopnjo so uvedli po več kot desetletju prizadevanj založnikov.

Pred osamosvojitvijo knjiga pri nas ni bila obdavčena. Z osamosvojitvijo je bil uveden petodstotni DDV na knjige, ki se je kasneje dvignil na osem, nato pa na 9,5 odstotka. Sprememba zakonodaje za knjige, časopise in periodične publikacije ponovno uvaja petodstotno davčno stopnjo, enak DDV pa bo veljal tudi za zvočne knjige in elektronske publikacije. Slednje so bile do novega leta obdavčene z 22-odstotno davčno stopnjo.

Za založnike knjig in periodičnih publikacij je znižanje davčne stopnje pomemben ukrep, pravi Nataša Detič, direktorica Založbe Ocean in predsednica Društva slovenskih založnikov: »Sprejetje nižje stopnje DDV predstavlja eno od pomembnih spodbud in prvi ukrep na poti do izboljšanja stanja v panogi.«

Po njenih besedah so se prihodki v panogi v zadnjih desetih letih znižali za polovico; za tretjino so upadla tudi sredstva Javne agencije za knjigo, ki daje subvencije za izdajanje kakovostnih knjig. Za polovico manj je sredstev za nakup knjižnega gradiva v splošnih knjižnicah. Šolske knjižnice letno nabavijo samo polovico priporočenega prirasta novih knjig na učenca. Knjižno nadomestilo za brezplačno uporabo knjig v knjižnicah za zdaj prejemajo samo avtorji, založnikom pa ta izguba ni povrnjena.

Več kakovostnih vsebin

Kaj pa sprememba pomeni za bralce? Nataša Detič pravi, da bodo založniki razliko, ki jo prinaša nižji DDV, vložili v nadaljnje izdajanje kakovostnih vsebin, se bo pa sprememba davka poznala tudi na cenah knjig. Zanika tudi očitke, da so slovenske knjige drage. » Na tako omejenem trgu, kjer so naklade izjemno nizke,« pravi, »bi morale biti knjige še veliko dražje, da bi založniki lahko ustrezno plačali vse ustvarjalce v knjižni verigi in druge produkcijske stroške. Ker je kupcev in bralcev knjig v Sloveniji vedno manj, založniki ne moremo zviševati cen knjig, ker bi s tem tvegali manjšo prodajo. Če pa poskušamo ves čas samo zniževati stroške pri produkciji knjig, pa to sčasoma vodi v zniževanje kakovosti in količine izdanih knjig. Število zaposlenih v panogi pa je tako ali tako vsako leto nižje«.

Martina Drobne

Foto: arhiv Savus