Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 14. marca 2022 na območju celotne države.

Razglas velja za območja naravnega okolja brez snežne odeje. Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor. Od jutri naprej torej previdno pri ravnanju v naravi.

Savus

Foto: arhiv Savus