Podjetje ETI Elektroelement z Izlak je v letošnjem letu nagradilo sodelavce, ki so lani še posebej prispevali k uspešnosti družbe in najbolj vidno uresničevali vsebino vrednote »usmerjenost v skupne cilje in rezultate«. Nagrajenci so: Jasmina Imamović, Aleš Pirš, Marjeta Poje, Boris Vehovec, Peter Kastelic, Uroš Prosenc, Ksenja Novak, Fani Lovrač, Matic Kreže in Mirsad Jasenćić.

Jasmina Imamović je v podjetju začela delati v proizvodnji EI, od leta 2015 pa je sodelavka v proizvodnji tehnične keramike. Aleš Pirš je sodelavec ETI-ja že več kot 22 let. Najprej je bil zaposlen na oddelku odžiga tehnične keramike v Steatitu, v letu 2006 pa je začel opravljati delo kontrolorja v proizvodnji. Marjeta Poje je zaposlena na oddelku specialnih varovalk od samega začetka, to je od leta 2000. Boris Vehovec se je po dolgoletnih delovnih izkušnjah zunaj podjetja zaposlil pri ETI-ju na programu stikal kot vzdrževalec naprav in orodij. Peter Kastelic je bil štipendist in se je po končanem študiju zaposlil na oddelku RTTP stikal na delovnem mestu tehnologa raziskovalca. Uroš Prosenc je v družbi zaposlen že 31 let na področju kakovosti. Ksenja Novak je v ETI-ju zaposlena od leta 1998, od leta 2009 pa opravlja delo kadrovice. Fani Lovrač je v ETI-ju zaposlena že skoraj tri desetletja. Matic Kreže je po zaključku študija v letu 2013 svojo karierno pot začel na oddelku električnih krmilij. Mirsad Jasenćić je na oddelku plastike zaposlen od leta 2014.

MK

Foto: ETI Elektroelement