Občina Zagorje ob Savi je januarja objavila javni razpis za dodelitev nagrad diplomantom za zaključne naloge dodiplomskega in podiplomskega študija, opravljene v lanskem letu. Nagradili so pet diplomantov.

Nagrajene zaključne naloge v fizični obliki hranijo v Knjižnici Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi, povzetke bodo objavili na spletni strani občine.

Nagradili so naslednje diplomante in njihove naloge:

Tanja Brajer: Razvoj in ovrednotenje metode za merjenje koncentracij izotiazolinonov v kozmetičnih izdelkih in zidnih premazih s tekočinsko kromatografijo, sklopljeno z masno spektrometrijo;

Aljaž Groboljšek: Simulacija kardio-pulmonalnega oživljanja bolnika z okužbo s covid-19;

Lucija Lebar: Grad Gamberk; pomembne rodbine in dogodki z območja gospostva;

Neva Rebolj: Razvijanje okoljskih kompetenc v osnovni šoli pri predmetu naravoslovje

Lučka Kokole: Potujoči nahrbtnik za spodbujanje učenja v naravi.

Savus

Foto: arhiv Savus