Osmega avgusta svoj mednarodni dan obeležujejo mačke. Čeprav so kot hišni ljubljenčki izredno priljubljene, jih veliko živi na prostem.

S problemom prostoživečih oziroma potepuških mačk se v Zasavju ukvarjata Društvo proti mučenju živali Trbovlje in Društvo za zaščito živali Hrastnik. V Zagorju društvo ne deluje več.

»Ocene o številu prostoživečih mačk so samo ocene,« pojasnjuje Roman Turnšek iz DPMŽ Trbovlje, a dodaja, da jih je bilo včasih več kot danes. Problem prostoživečih oziroma potepuških mačk že več let uspešno rešujejo z odlovom ter s sterilizacijo in kastracijo. »Ko izvemo za mačke, ki niso od nikogar,« pojasni Turnšek, »gremo na teren, se pogovorimo z ljudmi, ki te mačke hranijo – ti so naša prva bojna črta pri lovu. Kot društvo lahko pomagamo s hrano, vendar najprej mačke polovimo in jih kastriramo oziroma steriliziramo, sicer jih bomo sčasoma namesto deset hranili sto.« Vsako ulovljeno mačko posebej pregledajo in tiste, ki so neozdravljivo bolne ali hudo poškodovane, evtanazirajo. »Tudi v naravi bi takšna mačka umrla,« pravi Turnšek, »a kdo ve, kako dolgo bi umirala in v kakšnih pogojih. Tako ji pač skrajšamo trpljenje.« Zdrave mačke poskušajo oddati ali pa jih sterilizirane oziroma kastrirane vrnejo v njihovo okolje, če je to zanje primerno. Mačke so v okolju koristne, pravi Turnšek, saj lovijo škodljivce, kot so miši in podgane.

Zapuščene mačke po najdbi namestijo v zavetišče na območju občine, kjer so bile najdene, oziroma v zavetišče, s katerim ima ta občina sklenjeno pogodbo – za Trbovlje je to zavetišče Zonzani. Tako zapoveduje Zakon o zaščiti živali, ki odreja tudi, da lastnik zapuščene živali plača vse stroške, ki nastanejo v zvezi z njo, če lastnik ni znan, pa mora stroške kriti imetnik zavetišča, kjer je žival nameščena, oziroma občina, če ni zagotovila zavetišča.

Martina Drobne

Foto: arhiv Savus