Mladinski center Zagorje je končno lahko izpeljal del projekta Me slišiš? Slišim te (Can you hear me? I hear you.).

Končno so se v sklopu projekta “Me slišiš? Slišim te.” dobili v živo na usposabljanju za mladinske delavce na temo *self-care*, skrb zase, ki je potekal začetek oktobra v Srbiji.

S svežim naborom metod in orodij za delo z mladimi v stiskah nadaljujejo z delom na projektu, strateškem partnerstvu, s katerim razvijajo in raziskujejo podporne mehanizme za delo z mladimi z manj priložnostmi, ki doživljajo stiske, ter oblikujejo sistem izobraževanja za prostovoljce in mladinske delavce v dnevnih centrih.

Projekt “Me slišiš? Slišim te.” je financiran s strani programa Erasmus+.

Savus

Foto: arhiv MC Zagorje ob Savi