sobota, 15 junija, 2024

Iz te kategorije

Letos bodo raziskovali Slovenijo

Gimnazijo Litija bo v letošnjem šolskem letu v osmih oddelkih obiskovalo 169 dijakinj in dijakov. Odgovore na vprašanja nam je poslal ravnateljica Gimnazije Litija Vida Poglajen.

Koliko dijakov bo v prihodnjem šolskem letu obiskovalo vašo šolo in koliko oddelkov ste oblikovali?

Gimnazijo Litija bo v šolskem letu 2020/21 obiskovalo 169 dijakov v osmih oddelkih.

Koliko od teh je dijakov v prvih letnikih?

V prvi letnik je vpisanih 48 dijakov.

Koliko profesorjev in drugih delavcev dela na vaši šoli v tem šolskem letu?

Na šoli je zaposlenih 20 profesorjev ter 2 strokovna delavca.

Kako ste pripravljeni na novo šolsko leto?

Čeprav marca nismo pričakovali takšnega razpleta dogodkov, smo bili zaradi aktivnega sodelovanja v projektu Inovativna učna okolja podprta z IKT po mojem mnenju teoretično kar pripravljeni za delo na daljavo. Vse, kar smo se naučili v praksi, smo nadgradili z dodatnimi izobraževanji, saj glede na situacijo ne moremo in ne smemo stvari prepuščati naključju. Pred začetkom šolskega leta smo veliko časa namenili temu, da poskrbimo za varen začetek in izvajanje pouka po priporočenih smernicah in navodilih.

Kako ste pripravljeni na morebitno ponovno šolanje na daljavo?

Priprave so potekale praktično od konca pouka v mesecu juniju in juliju; profesorski zbor se je odločil za poenotenje komunikacijskega orodja, izvedeno je bilo kar nekaj izobraževanj tudi v okviru projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT, ki temelji na smiselni uporabi IKT tehnologije oziroma razvijanju digitalne pismenosti. Dijaki se bodo že v prvem tednu seznanili z uporabo Teamsov in drugih orodij za delo na daljavo. Ocenjujem, da smo dobro pripravljeni, kajti poleg teorije imamo sedaj še izkušnje.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v svojih šolskih objektih?

Kot običajno smo tudi letošnje počitnice izkoristili za manjša vzdrževalna dela. Tokrat je bil poudarek predvsem na oknih in vzpostavitvi senzorske kontrole zapiranja le teh.

Uvajate pri pouku z novim šolskim letom kakšne zanimive novosti?

Zavedam se, da izvajanje dejavnosti v takšni meri kot do sedaj, ni izvedljivo. Vendar se bomo potrudili in bomo dijakom ponudili vsebine, ki bodo obogatile njihovo gimnazijsko šolanje. Preoblikovali smo ekskurzije. Če smo prej potovali po tujini, bomo letos raziskovali Slovenijo in pouk povezali s spoznavanjem zgodovinskih, kulturnih, kulinaričnih in drugih posebnosti pokrajine. Želim si, da bi uspeli izvesti Dan PI na Gimnaziji Litija, Pevsko gimnazijado, koncert pevskega zbora, oglede gledaliških in filmskih predstav in druge načrtovane prireditve. Aktivno do leta 2022 sodelujemo v treh projektih, s katerimi razvijamo podjetnost in inovativnost (PODVIG), bralno pismenost (OBJEM) in, kot že prej omenjeno, digitalno pismenost (Inovativna učna okolja podprta z IKT). Pripravljeni smo se učiti, probleme preoblikovati v izzive, zato bo izvajanje dejavnosti s priporočili NIJZ za vse novost.

MP

Foto: arhiv Gimnazije Litija

Isti avtor