Zavod Aspira, Mladinsko gledališče Svoboda Trbovlje, Zavod Peglezn in društvo Trbovljenovomedijsko mesto so združili moči ter pridobili sredstva EU programa Erasmus+ za izvedbo projekta Kreativni preboj Trbovelj. Vzpostavili bodo kreativni skupni prostor, namenjen mladim med 13. in 30. letom, partnerskim in drugim organizacijam za t. i. coworking in za podporo mladim pri razvoju njihovih idej ter za povezovanje organizacij iz različnih sektorjev.

Trbovlje so znane kot del rdečih, uporniških revirjev. Tu je bilo življenje vedno zahtevno, kar je ljudi spodbudilo, da so se med seboj povezovali in si pomagali. Povezovanje med ljudmi pa je številčno potekalo tudi v različnih društvih, vzpostavljeno je bilo medgeneracijsko sodelovanje ter prenos znanja, kulturno udejstvovanje je bilo živo.

V zadnjih letih pa kulturna in druga društva ugašajo, prostor neodvisnega delovanja se zmanjšuje. To izpostavljajo predvsem mladi, ki delujejo v okviru Mladinskega gledališča Svobode Trbovlje (MGST), ki so eno izmed redkih aktivnih društev z večjim številom mladega članstva. Mladi so izpostavili tudi glavno potrebo MGST po ohranitvi stavbe Doma Svobode v lastništvu in upravljanju društev, ki v njej delujejo.

Sodelujoči so ugotovili, da v Trbovljah ni kreativnega prostora, kjer bi lahko dnevno delali in soustvarjali različne aktivnosti. »Ob evropskem letu mladih vidimo idealno priložnost, da potrebe mladih ponovno naslovimo v lokalnem okolju, jih podkrepimo ter spodbudimo kreativni preboj v našem okolju,« pravijo izvajalci projekta. Pobuda zanj je prišla s strani mladih članov MGST, vendar so se za prijavo povezali z Aspiro, saj ima s prijavami podobnih projektov že izkušnje.

S projektom želijo vzpostaviti kreativni skupnostni prostor, ki bo namenjen mladim med 13. – 30. letom, partnerskim in drugim organizacijam ter redno odprt, najmanj 4 ure enkrat tedensko. Skupnostni prostor bo omogočal uporabo prostora ter infrastrukture – internetne povezave, stolov, miz, tehnične opreme itd.) za t. i. coworking in za podporo mladim pri razvoju njihovih idej ter za povezovanje organizacij iz različnih sektorjev. Prostor bo namenjen razvoju novih idej, pripravam na različne aktivnosti, pripravam na pisanje projektov na prijavne roke. Partnerske organizacije so se že v času prijave zavezale, da si bodo te obveznosti razdelile ter tudi po končanem projektu mladim nudile mentorstvo pri razvoju njihovih idej.

S projektom bi radi vzpodbudili kreativni preboj sodelujočih in mladih v lokalnem okolju. Načrtujejo, da bo ta kreativni prostor povezal različne zvrsti kulture (glasbo, gledališče, slikarstvo, literaturo itd.) s podjetništvom, okoljevarstvom, medgeneracijskim sodelovanjem, športom, novomedijskimi vsebinami itd.

Savus

Foto: TNM