četrtek, 13 junija, 2024

Iz te kategorije

Kralj v VDC v Litiji

V enoti VDC Zagorja v Litiji je oskrbovance in zaposlene v ponedeljek, 28. septembra, obiskal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.

»Ministru Janezu Ciglerju Kralju smo predstavili naše delo, pomembnost dnevne socialne in delovne vključenosti odraslih oseb s (p)osebnimi potrebami in našo voljo, pripravljenost, da sodelujemo pri nujnih sistemskih premikih v dobro zasavske in slovenske vključujoče, tolerantne in povezane družbe. Nujno potrebujemo sprejem Zakona o dolgotrajni oskrbi, vključitev podpornih storitev po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov v sistem ter spremembe in nadzor nad izvajanjem Zakona o osebni asistenci, da bo namen zakona dosežen in sistem finančno vzdržen,« je o obisku povedala direktorica VDC Zagorje dr. Špela Režun.

V VDC Zagorje, ki upravlja tudi to dejavnost v občini Litija, so hvaležni županu Franciju Rokavcu, da jih vključijo v pomembne dogodke in njihovemu delu dajejo priznanje. Tudi minister Cigler Kralj se jim je iskreno zahvalil za dobro delo, ki ga opravljajo, jim obljubil njegov nadaljnji »angažma« za pomembne sistemske spremembe in zagotovil, da jih bodo vključevali v iskanje rešitev, kar jim daje dodatno vzpodbudo pri delu.

V sredo, 30. septembra, bo prišel minister Cigler Kralj tudi v enoto Zagorje, kjer mu bodo v praksi pokazali, zakaj nujno potrebujejo prizidek h glavnemu objektu VDC Zagorje. Skupaj z županom Zagorja Matjažem Švaganom kot predstavnikom zasavske lokalne skupnosti, stanovalcem-uporabnikom Miranom Amerškom in direktorico VDC dr. Špelo Režun bo minister simbolično postavil temeljni kamen prizidka in nadaljnjega razvoja dobre družbe temelječe na štirih stebrih: uporabniki, zaposleni, država, lokalna skupnost. Za uvod v 20 minutno formalno prireditev bo pevka Ditka zapela Dober dan življenje in za zaključek Ne bodi kar nisi, pesmi, ki zasavske VDC-jevce dnevno spremljata.

Savus

Foto: Martin Malec

Isti avtor