Društvo invalidov Hrastnik je za zaključek pohodne sezone 12. oktobra obiskalo kostanjev piknik pred planinskim domom na Kalu. Piknika se je udeležilo 16 članov planinske sekcije DI Hrastnik. Tisti, ki so pot kombinirali z avtomobilom, so se potem povzpeli še na Mrzlico. Uživali so v pečenem kostanju in krumpantoču. Bilo je precej pohodnikov, mladih iz osnovne šole ter iz drugih invalidskih organizacij. Člani DI Hrastnik so se domov vrnili praviloma na isti način, kot so se povzpeli na Kal, in s tem zaključili sezono planinske sekcije DI Hrastnik za leto 2019.

AZ

Foto: arhiv DI Hrastnik