Zna vaš nadrejeni/-a komunicirati z vami? Pa vi, znate komunicirati z njim/njo?

Zagotovo ste že opazili, da marsikdo svojega vodjo oziroma šefa opisuje kot nesramnega, nedoslednega, nezavzetega, nepoštenega, arogantnega, lenega … Morda ste celo vi med tistimi, ki menijo, da je vaš vodja tak? Pa ste kdaj že razmišljali, kaj lahko vi naredite, da bi se odnosi na delovnem mestu izboljšali? Razmislite o različnih situacijah in o različnih reakcijah, naredite plan in se ne prepustite malodušju. Če pa uspeha kljub vašemu trudu in prizadevanju v doglednem času ne bo, je morda čas za iskanje novih poklicnih izzivov.

Dober vodja

Dober vodja je tisti, ki je prijazen, človeški, skrben in sočuten, da je torej dovolj samozavesten, da pokaže svojo človeško plat. Zaposleni, ki delajo pod okriljem takšnega vodje, bodo bolj verjetno srečnejši, bodo manj pod stresom in so posledično dejansko tudi bolj učinkoviti pri svojem delu. Dober šef, vodja, nadrejeni, kakorkoli ga/jo že imenujemo, pa mora imeti poleg omenjenih tudi še nekaj drugih pomembnih lastnosti.

Tu so navedene lastnosti po točkah, s pomočjo katerih lahko tudi vi direktno preverite, ali lahko karkoli sami naredite na tem področju, da torej pripomorete k izboljšanju odnosov in medsebojne komunikacije.

  1. Svoji vodji zaupate

Zaposleni morajo zaupati svojemu vodji, in obratno – vodje morajo zaupati svojim zaposlenim. Zaupati je potrebno vodjem v tem, da bodo sprejemali najboljše odločitve, ki jih znajo. V tem, da bodo postavljali vprašanja, ko niso prepričani. In v tem, da bodo imeli vodje pri srcu najboljše interese podjetja in zaposlenih.

  1. Vaš vodja zagotavlja povratne informacije

Veste, kaj se pričakuje od vas? Poznate vse svoje naloge oziroma zadolžitve? Vsi imamo slabosti in prostor za rast, a mnogi tega ne bodo nikoli prepoznali, razen če nam tega ne razkrije nekdo drug. Prepogosto smo tiho, ko v drugih vidimo prostor za rast. In največkrat je temu tako zaradi strahu, da bi koga prizadeli. Vendar pa so vodje običajno v najbolj primernem položaju tudi glede tega, da vidijo te vaše pomanjkljivosti ali primanjkljaje ter vam jih odkrito podajo. Posredovanje povratnih informacij lahko pomaga vzpostaviti dober odnos, saj tako veste, v čem ste res dobri, kje pa so morebitne vaše pomanjkljivosti. Vse to ustvarja občutek sinhroniziranega vodenja in sodelovanja.

  1. Vaš vodja zna motivirati in prepozna trud

Vodje si prizadevajo zaposliti zaposlene, ki so že usposobljeni za zahteve svojih delovnih mest. Bolj redko pride do tega, da mora vodja direktno učiti zaposlene, kako naj opravljajo svoje delo. Bolj je  naloga vodje v tem, da zna organizirati delo in postaviti prioritete, da zna primerno uskladiti različne interese ter da zna ustrezno uskladiti zaposlene s podjetjem in njegovo kulturo. Dober vodja tudi vedno najde priložnost za priznanje in primerno vrednotenje za dobro opravljeno delo zaposlenih. Ne glede na to, ali gre za ustno potrditev, e-sporočilo ali nagrado, zaposleni vedno cenimo pohvalo.

  1. Vaš vodja zna poslušati in komunicirati

Za nadrejenega je pomembno, da zna ne samo motivirati ekipe, da dosežejo produktivne rezultate, temveč da zna motivirati tudi posamezne zaposlene. To pomeni, da morajo vodje poslušati, kaj bi lahko zanimalo njihove zaposlene, učinkovito prepoznati in izkoristiti njihove prednosti ter sodelovati z njimi. Le tako jim pomagajo najti priložnosti za rast. Zavedati se moramo, da vodenje ni preprosto. In samo zato, ker ima nekdo naziv vodje, še ne pomeni, da intuitivno ve, kako voditi ljudi. Vodenje zahteva razumevanje, da je zaposlene mogoče motivirati drugače, na različne načine, z različnimi vzvodi. Pravzaprav gre za t.i. notranjo motivacijo, ki izhaja iz zaposlenih sami. Tisto, kar določenega posameznika osebno žene naprej, morda ne bo vodilo drugih.

  1. Vaš vodja je odločen

Nezmožnost sprejemanja odločitev ali dopuščanje, da se odločanje vleče v nedogled, je lastnost nekompetentnega vodje. Tako vedenje močno vpliva tudi za delo zaposlenih. Napačne odločitve je mogoče popraviti, neodločnost pa pravzaprav nepopravljivo škodi podjetju in ugledu.

Ob tem pa nikar ne pozabite naslednjega: trdo delo, zaupanje, posredovanje povratnih informacij, spoštljiv odnos ter primeren način in ton komunikacije mora vsekakor biti vzajemno.

Alenka Kraljič, psihologinja in direktorica operativnega poslovanja v kadrovskem podjetju Trenkwalder

PR objava