Na našem spletnem portalu smo objavili odprto pismo bivšega župana Trbovelj Bogdana Baroviča o ogrevanju stanovanj v Trbovljah. Danes objavljamo odgovor Komunale Trbovlje, ki so ga poslali Baroviču in v vedno Občini Trbovlje ter lokalnim medijem.


Odgovor na pritožbo 17. l. 2024

Spoštovani!

Delavci Komunale Trbovlje nismo pohlepni ničvredneži, ne zavajamo ljudi in ne lažemo. Smo ljudje, ki po svojih najboljših močeh odgovorno opravljamo svoje delo in vam zato spodaj podajamo odgovor in obrazložitve glede na vaše neupravičene obtožbe.

Za obračun toplote v večstanovanjskem objektu na naslovu … ste lastniki stanovanj “sami” sklenili dogovor, v katerem je določeno, da se porabljena toplota, ki jo zabeleži glavni kalorimeter št. 13193708 porazdeli med odjemalce po deležu površine stanovanja. Količino, ki jo imate zaračunano na računu št. 10-10-240000830, je bila izračunana po zgoraj omenjenem ključu (vaš delež znaša 37,9826811 %). Stavba ima 3 stanovanja in ostale dele (shramba, skupni prostori, klet, garaža). Vaša uporabna površina stanovanja znaša 102,2 m2. Poraba celotne stavbe v decembru 2023, izmerjena z merilno napravo, je bila 7,313 MWh. V primeru, da se ne strinjate z zabeleženo porabo na glavnem kalorimetru št. 13193708, lahko pisno zahtevate kontrolo o pravilnosti meritev, V primeru ugotovljenih nepravilnost strošek krijemo mi, v nasprotnem primeru pa boste stroške izredne kontrole krili sami.

Dogovor o delitvi stroškov ogrevanja ste sklenili po posredovanju upravnika SOP Trbovlje, ko ste oktobra 2021 s takratnim izvajalcem delitve stroškov toplote Merilno tehniko d. o. o. prekinili izvajanje delitve ogrevanja v večstanovanjski stavbi. Do takrat se je toplota delila po porabniškem deležu glede na podatke z delilnikov na grelnih telesih. Tak način delitve je bil takrat bolj pravičen in je imel večji učinek varčevanja s toploto v posameznem stanovanju.

Cena variabilnega dela toplote za gospodinjstva je bila v decembru 2022 za MWh 202,65 EUR z 9,5 % DDV. Vlada RS je takrat s 1. 9. 2022 znižala stopnjo davka iz 22 % na 9,5 %, drugače pa bi bila cena z 22 % DDV za MWh 225,79 EUR. Od novembra 2023 naprej pa se je cena za MWh znižala na 146,40 EUR z 22 % DDV in se do konca kurilne sezone 2023/24 ne bo povečala oz. spremenila. Še več, potrudili se bomo, da takšna cena ostane enaka do decembra 2024 oz. jo bomo celo nekoliko znižali. Na ceno toplote poglavitno vpliva strošek nakupa zemeljskega plina in nezanemarljiv strošek nakupa emisijskih kuponov.

Kadar se primerjajo cene toplote med občinami, je potrebno upoštevati primarni vir ogrevanja in druge dejavnike. V Ljubljani kot primarni energent uporabljajo premog in lesno biomaso, zemeljski plin pa le v majhnem deležu. V Velenju imajo dobavo toplotne energije iz plinskih enot Termoelektrarne Šoštanj. V Celju je primarni vir proizvodnje toplote objekt energetske izrabe komunalnih odpadkov (sežigalnica). Zaradi različnih primarnih virov cen ogrevanja med temi občinami ne moremo primerjati. Občina Trbovlje se lahko primerja npr. z občino Nova Gorica, ki uporablja enak primarni vir t.j. zemeljski plin. Cena ogrevanja je v Novi Gorici v decembru 2023 znašala 156 eur/MWh.

V nočnem času, praviloma od 22. do 6. ure, sistem ogrevanja v stavbi preide v nočni režim, ki temperaturo prostorov zniža za 3 °C. Nočno znižanje posredno izboljša pogoje spanja, saj se zaradi ohladitve zviša relativna vlaga v zraku, poskrbi pa tudi za manjšo porabo toplote za ogrevanje. Čas nočnega režim se s soglasjem etažnih lastnikov lahko v dogovoru z distributerjem prilagodi po želji ali pa se ukine.

Poraba toplote je poleg gradbeno-fizikalnih lastnosti stavbe in bivalnih navad najbolj odvisna od klimatskih pogojev. Po podatkih za mesec december (ARSO-va vremenska postaja Hrastnik) je bil najhladnejši december leta 2021, najtoplejši pa leta 2022. Lanski december je bil malenkost hladnejši od predlanskega. To se odraža tudi v porabi vaše merilne naprave: v decembru 2023 7,313 MWh, v decembru 2022 6,935 MWh, v decembru 2021 8,284 MWh, v decembru 2020 7,449 MWh.

Kot dolgoletnemu županu in poslancu vam izrekamo globoko spoštovanje za vse, kar ste dobrega naredili za občino Trbovlje. Vaš račun za komunalne storitve je bil izstavljen na podlagi realnih in preverljivih podatkov, zato vaše reklamacije ne moremo upoštevati.

Direktor: dr. Janez Žlak


Savus

Foto: arhiv Savus


 

Prejšnji članekNa današnji dan: Sonja Draksler Radda
Naslednji članekPonedeljkov razmislek: Zapore cest – podaljški