V Trbovljah so pridobili več kot 2 kilometra novega kanalizacijskega omrežja ter dodatno črpališče. Naložbo so financirali tudi z državnim in evropskim denarjem.

Občina Trbovlje ima zgrajeno centralno čistilno napravo, kljub temu pa komunalne odpadne vode iz določenih, predvsem bolj oddaljenih, območij niso dotekale vanjo. Priključenost na sistem je bila v Trbovljah 97,77 odstotna, po zaključenem projektu pa je na javno gospodarsko infrastrukturo priključenih 98,82 odstotkov vseh enot.

Z izgradnjo dodatnih nekaj več kot 2200 metrov javne kanalizacije se bo v sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda priključilo 173 enot oziroma 51 različnih objektov, skupno je v Trbovljah sedaj 16.263 priključenih uporabnikov.

S tem bodo zmanjšali emisije v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ter izboljšali stanje okolja.

Februarja so izvajalci zaključili z gradbenimi deli in dober mesec kasneje pridobili vsa potrebna dovoljenja. »Zadovoljni smo, da smo projekt zaključili pred rokom in s tem dosegli še en pomemben mejnik na poti v čistejše okolje in ugodnejše bivanje v občini Trbovlje,« je ob zaključku projekta dejala županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič in se zahvalila vsem prebivalcem za strpnost in potrpežljivost v času gradbenih del.

Savus

Foto: Občina Trbovlje