Most je v SSKJ opredeljen kot objekt, po katerem vodi pot čez globinske ovire, lahko pa tudi nekaj, kar povzroča sodelovanje med različnima stranema. S to idejo v mislih smo v Zavodu za mladino in šport Trbovlje v sodelovanju z Mladinskim centrom Šentjur poimenovali skupni projekt, s katerim mladim pomagamo premostiti negotovo obdobje na prehodu iz izobraževanja na trg dela in skupaj gradimo mostove do zaposlitve.

Še do septembra

Prva skupina mladih je z brezplačnimi usposabljanji na Mostu začela aprila 2020. Ker projekt traja le še do septembra 2021, je sedaj zadnja priložnost, da se mu pridružiš. Ob stalni podpori strokovno usposobljenih mentorjev ti bomo pomagali, da ugotoviš, kaj želiš v življenju početi, kakšni so tvoji talenti. Skupaj bomo odpravili strahove, omejitve in prepričanja, s katerimi se oviraš na poti do zaposlitve in ti pomagali, da se znebiš občutka neuspeha, da nisi dovolj dober_a, sposoben_a.

Naučil_a se boš narediti načrt za svojo karierno pot, pri tem pa izboljšal_a svoje komunikacijske in retorične veščine, da boš na zaposlitvenih razgovorih, ob nastopu službe, in v življenju nasploh, deloval_a bolj prepričljivo. Preko načrtovanja in izvajanja dogodkov za mlade v svojem okolju pa boš pridobil_a konkretne kompetence in dragocene delavne izkušnje.

Spoznavanje kariernih ciljev

Most je zasnovan tako, da te preko usposabljanj v živo in preko Zooma postopoma vodi od spoznavanja sebe in tvojih kariernih ciljev do prvega stika z delodajalci. Na tej poti nisi sam_a. S tabo bodo mladi, ki so se znašli na podobnem razpotju, se soočajo z enakimi izzivi in tudi sami iščejo zaposlitev. Pogoj za sodelovanje je, da si star_a 15-29 let in nezaposlen_a, kar pomeni, da se lahko projektu pridružijo tudi študentje in dijaki. Za več informacij o projektu in prijavi nam lahko pišeš na irena.ivnik@zmst.si.

Večja zaposljivost in zaposlenost

Projekt Most delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Namen projekta je povečati zaposljivost in zaposlenost mladih z zmanjšanjem vrzeli med mladimi brezposelnimi in delodajalci preko metod mladinskega dela. Razvili smo model usposabljanj, ki rešuje izzive mladih ob vstopu na trg dela, preprečuje dolgotrajno brezposelnost in socialno izključenost, s spodbujanjem aktivne participacije v lokalnem okolju pa prispeva k pridobivanju splošnih, specifičnih kompetenc za večjo zaposljivost in k razvoju skupnosti, s čimer učinkuje na mlade, področje mladinskega dela in širše.

ZMŠT

PR objava