četrtek, 25 aprila, 2024

Iz te kategorije

Kako varno je Zagorje?

Vandalizem ob koncu tedna

Stanje varnosti v Zagorju so predstavniki inšpektorata ocenjevali skupaj s Policijsko postajo Zagorje. Pri tem so ocenjevali ogroženost cestnega prometa, občinskih javnih poti in rekreacijskih površin, javnih zgradb in objektov naravne in kulturne dediščine, ki jih ogroža predvsem vandalizem. Ta se pojavlja ob koncu tedna, zato bodo morali redarji nameniti največ pozornosti preprečevanju vandalizma ob petkih in sobotah v poletnem času. Na varnostne potrebe vplivajo tudi vse ostale prireditve, na katerih se zbira mladina ob koncu tedna v mestnem parku, pri fontani ali na šolskih igriščih oziroma šolski okolici.

Ocena vsebuje tudi ogroženost prebivalcev Zagorja zaradi kriminalnih pojavov in kršitev javnega reda in miru. Varnostno tveganje slednjega predstavlja obratovanje več gostinskih lokalov in javne prireditve, vendar glede na množični obisk zadeva po mnenju ocenjevalcev ni alarmantna.

Za dobrih 49.000 evrov globe

V lanskem letu so policisti PP Zagorje obravnavali 325 kršitev javnega reda in miru ter izrekli za dobrih 49.000 evrov globe, obravnavali so še 113 kršitev v drugih postopkih. Največkrat so občani kršili zakon o varstvu javnega reda in miru. Zaradi te kršitve so obravnavali 132 oseb, od tega jih je bilo 83 pod vplivom alkohola, policisti pa so morali največkrat posredovati med 19. in 23 uro, in sicer največkrat na prostem, velikokrat pa tudi v zasebnih prostorih.

Prepovedane droge

Drugi najpogosteje kršeni zakon v Zagorju je bil lani zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Sicer pa so policisti izvedli lani 15 hišnih preiskav, 738 osebnih identifikacij, dve osebni preiskavi ter izrekli 873 prepovedi približevanja.

Največ je tatvin

Med kaznivimi dejanji, ki jih je v lanskem letu obravnavala Policijska postaja Zagorje, je bilo največ tatvin, poškodovanja tujih stvari in zatajitev, sledijo jim neupravičen promet z drogami in grožnje.

Lani 81 prometnih nesreč

Ocenjevalci so opozorili tudi na varnostna tveganja na področju varnosti v cestnem prometu. Ugotovili so, da je med najbolj prometno obremenjenimi območji regionalna cesta od železniške postaje, do Zagorja, Izlak in vse do Trojan. Največje obremenitve prometa so v jutranjih in popoldanskih konicah. Promet osebnih vozil dodatno obremenjuje promet tovornih vozil.

V letu 2017 se je na območju Zagorja ob Savi zgodilo 81 prometnih nesreč. Od tega je v 51 nesrečah nastala samo materialna škoda, v 24 primerih so se udeleženi lažje, v šestih pa težje poškodovali. Skupaj je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 157 ljudi. Od tega se jih je 45 lažje, šest pa huje poškodovalo. Nesreče s huje poškodovanimi so se zgodile na Kopališki ulici v Zagorju, na Petelinkarjevi cesti in Lokah v Kisovcu, na Izlakah, na odseku Jesenovo Zaloka in na cesti Zagorje Bevško. Največ prometnih nesreč se je zgodilo v septembru.

Varnostna priporočila

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavja je med varnostnimi priporočili poudaril izvajanje več preventivnih aktivnosti predstavnikov lokalne skupnosti s področja kriminalitete, varnosti cestnega prometa v osnovnih šolah in tudi že vrtcih (pravilna prečkanja vozišč, varnostni pasovi, alkohol in enosledna motorna vozila) ter v času dovoljene uporabe legaliziranih pirotehničnih izdelkov – varna raba, nakupi ter starostne omejitve. Glede gostitve interventnih dogodkov se najbolj izstopajoča problematika pojavlja ob koncu tedna in s tem v večji meri storitve kaznivih dejanj in prekrškov s področja javnega reda. Na varnostne potrebe pa vplivajo vse ostale prireditve zbiranja mladine ob koncu tedna v mest-nem parku, gostinskih lokalih ali na šolskih igriščih oz. njihovi okolici. Za učinkovit nadzor mirujočega prometa naj poleg Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje izvaja tudi PP Zagorje ob Savi. »Predlagamo nadaljevanje sodelovanja PP Zagorje ob Savi z MIR Zasavje z obliko dela mešanih patrulj – izvajanje nalog vsak s svojega izvirnega področja,« pravijo na MIR Zasavje in dodajajo, »s področja zagotavljanja varnosti cestnega prometa morajo upravljalci oz. vzdrževalci javnih cest (državne in lokalne) zagotavljati stalen nadzor nad prevoznostjo cest ter takojšnje odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti (predvsem po zimski sezoni).«

TPK

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor