Do 31. avgusta imajo najemniki poslovnih stavb oziroma prostorov, ki so v državni ali občinski lasti, čas za oddajo vloge za oprostitev plačila celotne ali delne najemnine za prostore.

Vloge lahko oddajo tisti najemniki prostorov, katerim v času epidemije koronavirusa najemnin še niso odpisali. Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19 ureja postopek in način odločanja ter predpisuje zahtevano dokumentacijo za izvajanje enake obravnave upravičencev za oprostitev ali delno oprostitev plačila najemnine po 34. členu Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20).

Višina deleža oprostitve plačila najemnine bo odvisna od vpliva sprejetih ukrepov na delovanje podjetja, prizadetosti podjetja v regiji, obdobja prepovedi izvajanja dejavnosti in upada prometa.

Vlogo morate oddati na predpisanem obrazcu, in jo nasloviti na zavezanca (upravljalca nepremičnine v lasti države ali občine oziroma upravljalca njenega premoženja).

O upravičenosti do oprostitve plačila najemnine ali dela najemnine odloča predstojnik upravljalca oziroma župan.

Savus                                                    

Foto: arhiv Savus

Prejšnji članek»V Sloveniji res »ni prostora za starce«[i]?
Naslednji članekZvečer poglejte v nebo