Vsako leto Zveza slovenskih častnikov organizira posvete s svojimi članicami. Osnovni cilj posvetov je, da se najvišji funkcionarji Zveze in članic medsebojno seznanijo z aktualnimi vsebinami v Zvezi in združenjih, da izmenjajo dobre prakse v delovanju ter da predstavijo pobude in predloge za nadaljnje delovanje.

V soboto, 5. oktobra, je potekal medregijski posvet ZSČ v Velenju v organizaciji Dušana Ajtnika, koordinatorja za zahodnoštajersko regijo, ter v sodelovanju z OZSČ Velenje. Posveta so se udeležili generalmajor Alojz Šteiner, predsednik ZSČ, brigadir Martin Jugovec, generalni sekretar ZSČ, Jani Zore, predsednik Odbora za izvajanje programov ZSČ, najvišji predstavniki združenj iz koroške, zahodnoštajerske in zasavske regije ter podpolkovnik Gregor Hafner, poveljnik 20. pehotnega polka s sodelavko.  Iz našega občinskega združenja sta se posveta udeležila poročnik Gorazd Hafner, predsednik OZSČ Hrastnik in stotnik Igor Pogačnik, član predsedstva.

V začetku posveta so se udeleženci seznanili z načrtovanimi dejavnostmi v ZSČ za leto 2020 in obvezami članic. V nadaljevanju pa so predstavniki združenj predstavili primere dobrih praks v svojem delovanju.

Gorazd Hafner je natančno predstavil način dela z novimi člani združenja. Na zboru članov OZSČ Hrastnik so v letu 2018 sprejeli nov statut združenja, v katerem je predpisano tudi enoletno poskusno obdobje, ki ga mora opraviti vsak novi član, ki nima častniškega ali podčastniškega čina. V svoji razpravi je omenil, da se novi člani v času poskusnega obdobja seznanijo s celostno podobo delovanja združenja. Na zaključku pa je poudaril zelo pozitivne izkušnje poskusnega obdobja, ki ga prvi novi člani zaključujejo ravno v teh dneh.

Besedilo in foto: Jani Zore