Župan Marko Funkl je povedal, da bodo vsako leto povabili novinarje na eno od lokacij, kjer bodo preteklo leto dosegli napredek, kjer se bo videlo, kaj občina dela. Ta dan so v občini izkoristili za to, da so zagnali občinski profil na Facebooku. Prve objave so podkrepili z odličnimi in svežimi fotografijami različnih koncev občine Hrastnik. Funkl je obljubil, da bodo na tem profilu sproti in ažurno objavljali informacije iz hrastniške občine.

Župana in občino so že zjutraj obiskali otroci hrastniškega vrtca in preživeli nekaj časa v prijetnem druženju. Na druženju z novinarji pa so poleg župana Funkla spregovorili še oba podžupana Vojka Šergan in Božo Majcen, ravnateljica OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik Marina Kmet in vodja hrastniškega Turistično informativnega centra Jasmina Janjić.

Marina Kmet je povedala, da so v šoli zelo zadovoljni z novimi prostori. Petnajst novih učilnic, računalniška učilnica, knjižnica, razdelilna kuhinja, igralni kotiček za najmlajše in večnamenski prostor so za dolsko šolo izjemna pridobitev. Učitelji imajo na voljo najbolj sodobno tehnologijo, sodobno urejene kabinete, lesene stene zagotavljajo domačnost in odlično akustiko, velika okna ogromno svetlobe. Torej, na Dolu imajo vse pogoje za svetlo prihodnost.

Jasmina Janjić je predstavila delo TIC, ki je pričel delovati sredi lanskega leta. Pripravili so različne predstavitve, postavili spletne strani, izdali brošure, sodelovali in pripravili razne prireditve, pripravljajo tudi novice in novičnik, vzpodbudili so izdelavo prvih hrastniških spominkov. Veliko njihove dejavnosti je povezane s turizmom. Prav turizem in vzpodbuda za hitrejši razvoj malih in srednjih podjetij bo tudi ključna naloga pri delu nove podžupanje Vojke Šergan. »Radi bi povezali turistično ponudbo, pa tudi podjetnike in obrtnike,« je poudarila podžupanja. Podžupan Božo Majcen pa je povedal, da bo poskusil biti predvsem vezni člen med občino in društvi v občini.

Župan Funkl je med najbolj pomembnimi načrti v letu 2019 omenil boljše komuniciranje z javnostjo. Občino čaka kup izzivov na področju stanovanjskega gospodarstva, vključno s preselitvijo stanovalcev iz obrtne cone Steklarne in TKI. Prenovili bodo številne pravilnike in odloke, pripravljajo strategijo razvoja turizma, želijo dvigniti nivo kulturne dejavnosti. Na področju infrastrukture se bodo lotili prenove hrastniške tržnice, dolskega kulturnega doma, gradnje novega gasilskega doma na Dolu, ureditve dostopa na Dirmajerjev hrib in priprave terena za OIC Steklarna – TKI.

Ena prednostnih nalog občine bo tudi sodelovanje pri gradnji ceste Hrastnik – Zidani Most, ureditev še nekaterih neuresničenih načrtov skupaj z RTH. Seveda pa je prednostna stvar, ki čaka vodstvo občine, ureditev razmer na Cerozu. Funkl je povedal, da naj bi se o načinu reševanja regijskega odlagališča občine ustanoviteljice in partnerske občine dogovorile prihodnji teden.

Tekst in foto: MP