V Občini Hrastnik so pred kratkim začeli s testiranjem participatornega proračuna. Sistem odločanja občanov o delu občinskega proračuna bodo preizkusili v krajevni skupnosti Podkraj.

Vsaka krajanka oziroma krajan KS Podkraj ima možnost, da preko obrazca predlaga projekt, za katerega želi, da mu občina nameni del svojega proračuna. Če projekt izpolnjuje kriterije, navedene na spletni strani Hrastnika, se uvrsti v glasovanje. Krajani in krajanke bodo nato z glasovanjem izbrali projekt, ki ga bo občina izvedla.

O participatornem proračunu se je v Hrastniku govorilo že pred dvema letoma, med najbolj zagretimi za njegovo uvedbo pa je bil ravno zdajšnji župan Marko Funkl. Tedaj je za Savus pojasnil, da participatorni proračun spodbuja zanimanje ljudi za občino, v kateri živijo, poleg tega pa župane postavi v vlogo servisa občanov, kot bi po njegovem tudi moralo biti.

Okolje, gospodarstvo, kultura … 

Da ima predlagani projekt možnost za uvrstitev na glasovanje, mora biti skladen z zakonodajo in občinskimi akti. Njegova izvedba mora biti v pristojnosti Občine Hrastnik, umeščen pa mora biti (zaenkrat) v KS Podkraj. Namenjen mora biti splošni javni uporabi. Finančno mora biti ovrednoten s 1000 do 6000 evri, izvedljiv v proračunskem obdobju 2020 in ne sme biti uvrščen v že obstoječ načrt občinskih vlaganj za to finančno obdobje. Oddaja predloga je mogoča do petka, 4. oktobra.

Na spletni strani Občine Hrastnik je podanih tudi nekaj smernic za projekte: povezani so lahko na primer z varstvom okolja, gospodarskim razvojem, razvojem kulturne in športne dejavnosti ali urejanjem vasi in naselij.

Funkl obljubil, Švagan in Gabrič ne

Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja je že pred županskimi volitvami novembra lani vse županske kandidate pozval k zaobljubi o uvedbi participatornega proračuna v občini, ki so jo želeli voditi. Dobili so 275 zaobljub, od tega je 57 kandidatov in kandidatk, ki so obljubili uvedbo participativnega proračuna, tudi zmagalo na volitvah. Župana Zagorja in Trbovelj Matjaž Švagan in Jasna Gabrič se nista zaobljubila k uvedbi participatornega proračuna, hrastniški župan Marko Funkl pa se je.

Participatorni proračun že izvajajo tudi v drugih slovenskih občinah, kot sta Postojna in Ajdovščina.

MD

Foto: TPK