Zasavski VDC skupaj s Športnim društvom Sinergija iz Zagorja ter desetimi organizacijami iz Zasavja in vseh treh sektorjev (gospodarstvo, vladni in nevladni) gradi vključujoče in povezano Zasavje (ViP Zasavje).

Projekt ViP Zasavje sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Operacijo poteka, s projektom pa skušajo doseči opolnomočenje in večjo socialno vključenost ranljivih skupin in bolj povezati zasavske občine in organizacije. V okviru projekta izvajajo usposabljanja za ustvarjalno in vključujoče mišljenje zasavskih vodilnih, zaposlenih in otrok, ki jih vodi Nastja Mulej, pripravljajo deset različnih dogodkov, ki vključujejo in povezujejo, razvijajo izdelke iz recikliranih materialov eko znamke VDC Prešito.

S projektom bodo močneje socialno vključili v skupnost vsaj 120 invalidov, ki so uporabniki VDC, njihove svojce, predvsem ženske in mlade v Zasavju. Z usposabljanji bodo usposobili za ustvarjalno in vključujoče mišljenje voditelje, pedagoške in strokovne delavce in 8 mladostnike.

Zaključek operacije bodo pripravili v Domu kulture Kisovec, kjer bodo predstavili rezultate in trajnostne učinke z modno revijo, kjer bodo manekeni in manekenke uporabniki VDC in članice Skupine za samopomoč Trbovlje ter mladi Zasavci. Nosili bodo eko inovativne izdelke različnih zasavskih proizvajalcev, ki jih bodo tudi razstavili. Prikazali bomo opolnomočenje ranljivih skupin, da se upajo izpostaviti, podirajo stereotipe o drugačnosti in hkrati promovirajo blagovno znamko Prešito in eko zasavske kreacije ostalih proizvajalcev.

Savus

Foto: arhiv VDC Zagorje