V teh dneh bomo objavljali, kaj je novega v zasavskih osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih. Pričenjamo z Gimnazijo in ekonomsko srednjo šolo Trbovlje. Odgovore na vprašanja nam je prijazno poslala ravnateljica GESŠ Jelena Keršnik.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v svojih šolskih objektih? Katera, kakšna je vrednost?

Obnovili smo tlake in instalacije v dveh učilnicah, med drugim v učilnici fizike in pripadajočem kabinetu. Konec septembra bomo v fizikalno učilnico in kabinet montirali tudi novo opremo. Naložba bo presegla 80.000 evrov.

Koliko dijakov v letošnjem šolskem letu obiskuje vašo šolo? Koliko oddelkov?

V 14 oddelkov je vpisanih 306 dijakov.

Koliko od teh je dijakov prvih letnikov?

Prvošolcev je 114.

Kako ste se pripravili na novo šolsko leto? Kako so stekli prvi dnevi pouka in dejavnosti na šoli?

Veseli smo, ker je po dveh letih pouk prvi šolski dan spet stekel kot nekoč. Višji letniki so že prvi dan začeli s poukom, prvošolci pa so prva dva dneva namenili spoznavanju sošolcev in šole, predvsem pa grajenju medsebojnih odnosov in dobre razredne klime. Upamo, da bodo tako prehod v srednjo šolo zanje lažji.

Imate v letošnjem šolskem letu v načrtu kakšne večje dejavnosti, povezane s šolo (morda obletnice, prireditve, sodelovanje s širšo skupnostjo itn.)?

Upamo, da bodo razmere dovoljevale nadaljevanje projektov, ki jih je epidemija ustavila: mednarodne izmenjave, dobrodelne dogodke, večdnevne ekskurzije.

Kaj pogrešate (morda ureditev kakšnih prostorov, posodobitev, gradnjo česa novega, posodobitev programov itn.), kaj bi radi spremenili, izboljšali?

Izboljšave so seveda vedno mogoče. Šola je sicer dobro vzdrževana, prostora je dovolj. V bližnji prihodnosti pa bo zagotovo potrebno zamenjati okna v prizidku, saj sedanja ne omogočajo hitrega oziroma učinkovitega prezračevanja. Ker gre za večjo naložbo, brez sodelovanja z ustanoviteljem (MIZŠ) ne bo šlo.

Ste se v letošnjem letu lotili kakšnih večjih vsebinskih projektov?

V gimnazijskem programu nadaljujemo z interdisciplinarnim tematskim sklopom, katerega namen je povezovanje znanj z različnih področij, timsko delo, projektni oziroma raziskovalni pristop. V programu ekonomski tehnik pa nadaljujemo z uspešnimi praksami kot na primer sodelovanje v projektu Junior Achievement. Pripravljamo tudi novo prijavo za delovno prakso v tujini v okviru projekta Erasmus +.

Koliko ljudi je zaposlenih v vašem zavodu?

Trenutno je na GESŠ Trbovlje zaposlenih 45 oseb, od tega 34 strokovnih delavcev.

V preteklih letih je bilo učiteljev v Sloveniji preveč, sedaj jih je premalo. Je tudi pri vas tako?

Pomanjkanje strokovnega (in ostalega) kadra občutimo tudi mi, a smo uspešno rešili tudi ta izziv. Nove zaposlitve smo iskali zaradi upokojitev, povečanega obsega vpisa, daljših bolniških oziroma porodniških odsotnosti.  Vesela sem, da nam je uspelo najti ustrezne zamenjave oziroma nove zaposlitve.

Savus

Foto: arhiv Savus