Gasilci na Slovenskem so v lanskem letu praznovali 150-letnico. Tudi na Dolu in v Hrastniku so med najbolj dejavnimi društvi, pripravljeni pomagati ljudem v nesreči vsak trenutek.

Izobraževanje je njihova stalnica. Seznanjajo se z informacijami v svetu gasilstva, preventivo ter manj prijetnimi zadevami, kot so na primer prometne nesreče širšega obsega, reševanje ob večjih naravnih katastrofah in tako dalje.

Člani hrastniških gasilskih društev so bili med dvestotimi v ešalonu, ki je ob 150-letnici zastopal Gasilsko zvezo Hrastnik. Ta visoki jubilej je počastilo 4200 udeležencev gasilske organizacije.

Utrinek gradnje novega gasilskega doma na Dolu pri Hrastniku. Foto: Fanči Moljk

Dolski gasilci se veselijo izgradnje novega gasilskega doma, ki bo operativcem in ostalim članom v veselje za aktivno opravljanje dela. Ves čas spremljajo gradnjo objekta, ki mu gre suha zima zelo na roke.

Gasilci so bili vključeni tudi pri organizacij in izvedbi novoletnega druženja krajanov na ploščadi pred spomenikom na Dolu.

Letos leto jih med drugim čaka zasavsko-posavski posvet regije, ki ga gosti GZ Hrastnik in njene članice. Pričakujejo sto udeležencev.

Fanči Moljk

Foto (naslovna fotografija): arhiv Savus