Župan Občine Trbovlje Zoran Poznič je na novinarski konferenci ob prazniku občine skupaj s sodelavci predstavil nekatere aktualne načrte in projekte, ki jih snujejo na Občini Trbovlje. Danes vam bomo predstavili načrte, kako bi poskrbeli za energetsko neodvisnost javnih objektov v lasti Občine Trbovlje.

Občina Trbovlje ima v lasti 22 javnih objektov, katerih energetsko neodvisnost bi lahko zagotovili tudi z vzpostavitvijo sončnih elektrarn na strehah teh objektov. Na vseh 22 objektih so pričeli s pregledom stanja streh, njihove lege in površine. Trenutno poteka ožji izbor najprimernejših objektov, ki bi bili glede na pridobljene informacije kot prvi vključeni v projekt energetske neodvisnosti. Njihova želja je, da bi v tem letu pridobili vsa soglasja za priključitev sončnih elektrarn na prvih objektih in nato zanje zagotovili sredstva v proračunu za leto 2024.

»Največja težava so slabe strehe, kamor ne moremo enostavno postaviti sončnih elektrarn, ampak je najprej potrebna sanacija streh,« pravi podžupan Občine Trbovlje Rok Koprivc. Občinska uprava pa ima, zanimivo, precej težav tudi z dolgotrajnimi birokratskimi postopki (elaborati, različne preverbe, delovne skice, dovoljenja).

Savus

Foto: arhiv Savus