Predsedstvo OZSČ Zagorje ob Savi je v soboto, 15. oktobra, organiziralo strokovno ekskurzijo v Dravograd. Obiskali so baročni dvorec Bukovje in si ogledali Hidroelektrarno Dravograd.

Najprej smo se sprehodili po dvoranah in salonih baročnega dvorca Bukovje. Ogledali smo si multimedijski razstavno-informacijski center UNESCO Geoparka Karavanke ter razstavi Kometri, baroni s Pukštajna, in Enotni v zmagi. Videli smo tudi spominske prostore JNA in bukvarno.

Nato smo si ogledali še ena najstarejših elektrarn v Sloveniji, Hidroelektrarno Dravograd. Seznanili so nas z zgodovino elektrarne in tudi z delovanjem, rednimi vzdrževalnimi deli, kontrolo delovanja in varnostnimi sistemi.

Ekskurzijo smo zaključili s kosilom in prijetnim druženjem v gostišču v Slovenj Gradcu.

Martin Šuštar

Foto: Hinko Palčič