V našem spletnem časopisu bomo ta vikend predstavili letošnje občinske nagrajence, ki so prejeli priznanja na občinski proslavi 29. junija. Podelila sta jih župan občine Hrastnik Marko Funkl in predsednica komisije za odlikovanja in priznanja Kristina Drstvenšek. Bronasto priznanje Občine Hrastnik je prejelo Društvo upokojencev Dol pri Hrastniku za delo in uspehe na društvenem področju. Priznanje je prevzel Drago Selič.

Društvo upokojencev Dol pri Hrastniku

Obrazložitev priznanja: Društvo upokojencev Dol pri Hrastniku že vrsto let izpolnjuje svoje poslanstvo v lokalnem okolju, predvsem pa s svojimi aktivnostmi prispeva k prijaznejšemu okolju za upokojence v občini. Tudi izvedeni projekt Medgeneracijsko povezovanje vaščanov Dola pri Hrastniku, v okviru katerega je bil vzpostavljen tudi prostor medgeneracijskega središča, vsekakor prispeva k aktivnemu povezovanju in sodelovanju ne le članov društva, ampak vseh lokalnih akterjev v želji, da se vzpostavijo dobri temelji za snovanje bogatih, inovativnih in lokalno pomembnih vsebin. Navedeni prenovljeni prostori omogočajo sodelovanje in povezovanje različnih društev, zavodov in posameznikov, prav tako se v teh prostorih odvijajo razni dogodki, izobraževalne vsebine in delavnice, ki so namenjeni širši javnosti. Društvo upokojencev Dol je s svojim dolgoletnim delom kot tudi izvedenim projektom medgeneracijskega središča, ki predstavlja dodano vrednost v lokalnem okolju, pokazalo, da se z medsebojnim sodelovanjem in pripravljenostjo članov društva za prostovoljno delo da premagovati na videz nepremagljive ovire in stkati dobre zgodbe lokalnega uspeha.

Savus

Foto: Branko Klančar