V Cankarjevem domu je 4. aprila potekal Kulturni bazar, največje nacionalno medresorsko usposabljanje na področju kulturno-umetnostne vzgoje, ki je z bogatim programom privabil več kot 1000 delavcev v vzgoji in izobraževanju ter kulturi.

Kulturni bazar je pomemben člen načrtnega razvoja kulturno-umetnostne vzgoje v Sloveniji. Predstavilo se je več kot 300 kulturnih ustanov in samostojnih kulturnih delavcev iz vse Slovenije, v dvoranah pa so potekala strokovna predavanja, delavnice in razprave ter nastopi ustvarjalcev in gledaliških skupin. Osrednji temi letošnjega bazarja sta bili ustvarjalnost mladih in sodobna umetnost.

Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje se je na tem osrednjem nacionalnem kulturnem dogodku predstavil kar na treh predstavitvenih stojnicah in tudi s strokovnim predavanjem o vključevanju novomedijskih praks v izobraževanju.

Na intermedijskem otoku v Prvem preddverju je Delavski dom Trbovlje predstavil svoj program Trbovlje novomedijsko mesto ter pedagoške programe za osnovne in srednje šole (stop motion delavnice, delavnice izdelovanja hologramov, delavnice 360 stopinjskega videa ter fotografije), Virtualni muzej rudarstva 4. dritl ter turistično-izobraževalne programe, vezane na rudarsko in industrijsko dediščino. Nad videnim – predvsem virtualnim sprehodom skozi trboveljski rudnik – so bili obiskovalci navdušeni. Med drugim so si stojnice DDT ogledali tudi minister za kulturo Zoran Poznič, minister za šolstvo, izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec ter direktorica Cankarjevega doma Uršula Cetinski.

Na filmskem otoku so predstavili projekt Filmski vlak, izobraževalni interaktivni portal, ki ga izvajajo Center za mladinsko kulturo Kočevje, Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje, partner v projektu, ter Društvo Trbovlje novomedijsko mesto, izvajalec projekta. Namen projekta je razvoj prožnih oblik učenja in inovativnih učnih okolij na področju filmske vzgoje. S programom želijo izvajalci krepiti kompetence strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih na področju kulture in umetnosti.

V sklopu stojnice KUDUS-a, Združenja kulturnih domov in ustanov Slovenije, pa je DDT predstavil redno dejavnost Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje.

Zaposleni v DDT so se udeležili strokovnih usposabljanj Razumevanje filma: Delavnica filmskega zvoka: glasbene podlage in zvočni učinki, Sodobna raziskovalna umetnost in raziskovalno učenje, Nova izbirna predmeta Film in Filmska vzgoja, Filmske degustacije ter Slovenski teden filma v vrtcu in šoli ter za vrtec in šolo.

Strokovno predavanje

Sodelavca DDT Bogdan Šteh in Andrej Uduč sta v sklopu Sodobna umetnost predavala okrog 70 udeležencem o novomedijskih pristopih v izobraževanju. »Novomedijska paradigma je temelj vizualne kulture 21. stoletja, zato je nujno, da se novomedijski pristopi in znanje o novih medijih širijo tudi na področje izobraževanja,« pravijo v DDT in dodajajo, da pri tem ne gre samo za vključevanje znanja v novih medijih kot znanja, ki se podaja učencem in dijakom, temveč je treba s tovrstnimi znanji opolnomočiti tudi učitelje. Izobraževalni programi Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje so prilagojeni tako učencem višjih razredov osnovne šole in dijakom kot tudi izobraževanju učiteljev, ki lahko z novomedijsko tehnologijo in pristopi obogatijo svoje metode poučevanja ter naredijo podajanje snovi bolj atraktivno in za učence lažje razumljivo. V prvem delu so udeleženci izvedeli vse o novomedijski kulturi in novomedijski tehnologiji ter o vključevanju teh znanj v izobraževalni proces. V drugem delu pa so predstavili nekatere od delavnic (stop motion animacije, hologrami, 360-video), ki poleg spoznavanja s tehnologijo pri udeležencih razvijajo socialne veščine, smisel za timsko delo, medsebojno komuniciranje in projektno delo.

Savus

Foto: arhiv DDT