V Občini Hrastniku so v sklopu projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – Občina Hrastnik pričeli z izgradnjo kanalizacijske infrastrukture. Gradbena dela trenutno potekajo  na Veličkovi cesti in na Poti Josipa Brinarja, izvajalec pa je podjetje AGM Nemec.

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – Občina Hrastnik je eden od izbranih projektov uvrščenih v Dogovor za razvoj Zasavske razvojne regije, ki sta ga maja 2018 podpisala Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS in Razvojni svet zasavske regije.

Z izgradnjo kanalizacijske infrastrukture bo zmanjšana emisija v vodi, s čimer bodo izpolnjene zahteve Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode. Občina Hrastnik bo s petimi kilometri na novo zgrajenega kanalizacijskega omrežja in dodatnima fekalnima črpališčema dosegla 98-odstotno priključenost na javno omrežje.

Izgradnja sekundarne kanalizacije trenutno poteka na območju Veličkove ceste in na Poti Josipa Brinarja. V letošnjem in prihodnjem letu pa se bodo dela nadaljevala še na območju Novega Loga in na Cesti padlih borcev.

Dobra 2,2 milijona evrov vreden projekt bo v višini 1,8 milijona evrov finančno pokrit iz naslova Evropske unije in Republike Slovenije, preostanek pa iz občinskega proračuna.

Savus

Foto: Občina Hrastnik