ponedeljek, 15 julija, 2024

Iz te kategorije

Merjenje družbenih učinkov

Na pobudo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z Inštitutom za ekonomska raziskovanja se je 25. novembra predstavnik RRA Zasavje Dejan Poboljšaj udeležil delavnice o uporabi modela za merjenje družbenih učinkov. RRA Zasavje je partner v projektu BODI SOC – krepitev podpornega okolja za socialna podjetja na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Ta je namenjen vzpostavitvi učinkovitega in vzpodbudnega podpornega okolja za socialna podjetja.

Na delavnici so sodelovali tisti, ki skrbijo za pomoč in svetovanje socialnim podjetjem pri uporabi modela, ki je namenjen merjenju družbenih učinkov, ki jih socialna podjetja ustvarijo s svojim delovanjem. Hkrati pa omogočajo načrtovanje poslovanja socialnih podjetij, razmislek o družbenih problemih in pregled uspešnosti aktivnosti, ki jih izvajajo.

Model na koncu omogoča izdelavo poročila o družbenih učinkih. Predlagani model je podlaga za poročanje o družbenih učinkih. Ne glede na to, da zakon uporabo omejuje na socialna podjetja, je pripravljen tako, da ga lahko uporabljajo vse pravno-organizacijske oblike subjektov socialne ekonomije, ki ustvarjajo družbene učinke. Z objavo predloga modela želijo socialnim podjetjem omogočiti preizkus modela.

Savus

Foto: Arhiv Savus


 

Isti avtor