V dneh, ko predsednik Vlade Republike Slovenije razkriva namero vlade, da bi za gradnjo nove jedrske elektrarne (JEK2) lahko »administrativne postopke olajšali s posebnim zakonom«, v stranki Vesna predstavljajo alternativne možnosti, ki že obstajajo.

Te dni v Sloveniji gostijo poslanca Evropskega parlamenta Michaella Blossa. Želel je spoznati slovensko situacijo pri zagotavljanju energetske oskrbe ter pomagati pri razbijanju mitov o tem, da smo lahko energetsko samozadostni le preko jedrske energije. »Nikakor ne drži, da je za zmogljivo in cenovno dostopno energetsko oskrbo to edina rešitev. Vesna – zelena stranka poudarja, da moramo uporabiti vse svoje sile, da olajšamo prehod na obnovljive vire energije na način, od katerega bodo imeli največjo korist prebivalci in bo okolje kar najmanj degradirano,« pravijo v Vesni.

V torek, 20. junija, je evropski poslanec Michael Bloss z vodstvom Vesne obiskal Zasavje. V pogovorih z župani in vodstvi občin so sogovorniki oblikovali zaključke, da si moramo na vseh ravneh – od evropske do lokalne – prizadevati za aktiven boj proti podnebnim spremembam, h katerim žal veliko prispeva tudi raba energije in njeno pridobivanje z netrajnostnimi praksami. V zadnjih dneh v Sloveniji odmeva intenzivna kampanja za gradnjo novega bloka krške nuklearke (JEK2) – po premierjevih besedah »objekta, na katerem naj bi stala celotna oskrba Slovenije z energijo«. Vlada celo že napoveduje poseben zakon, s katerim bi »olajšala postopke«, potrebne za izvedbo projekta. Žal imamo v Sloveniji slabe izkušnje tako s posebnimi zakoni (npr. Lex Magna) kot velikimi infrastrukturnimi projekti (TEŠ 6).

Na drugi strani imamo uspešne rešitve. Eno od teh – skupnostno sončno elektrarno v Hrastniku – je predstavil hrastniški župan Marko Funkl. Ne ustvarja profitov posameznikom ali korporacijam, ampak vključuje javne zavode in gospodinjstva. Je le en od primerov, kako se je Zasavje odločilo preobraziti iz premogovniške v bolj zeleno regijo, regijo prihodnosti in priložnosti. Pa tudi izzivov, priznava Funkl, a teh se ne bojijo, imajo veliko prodornih idej, tudi ko gre za črpanje sredstev za pravičen prehod.

Evropski poslanec Zelenih Michael Bloss je predstavil nemške izkušnje pri zapiranju termo in jedrskih elektrarn, ki so mnogokrat predstavljene precej izkrivljeno. Obnovljivi viri energije (OVE) so na voljo brezplačno, sistemi za koriščenje OVE pa so na voljo bistveno hitreje kot gradnja novih jedrskih elektrarn. Predvidena časovnica izgradnje JEK2, kot tudi izkušnje z visokimi cenami tovrstnih projektov, bi morali odpreti vprašanje smotrnosti gradnje napram drugim možnostim, ki so na voljo že danes. Obnovljivi viri energije so na voljo povsod, so mnogo cenejši in bolj pravično porazdeljeni, hkrati pa ne predstavljajo varnostnih tveganj.

Sopredsednica Vesne Urša Zgojznik: »Na vseh ravneh – od evropske do lokalne – si moramo prizadevati za aktiven boj proti podnebnim spremembam, področje energetike igra tukaj zelo veliko vlogo. Soočeni smo z izzivom, da je javnost, ob intenzivni pro-jedrski kampanji, skeptična do potenciala obnovljivih virov energije, naložbe so načrtovane brez javnega posvetovanja in možnosti solastništva. Vesna si prizadeva za dialog in iskanje rešitev, od katerih bodo največ imeli ljudje in okolje. Svojo vlogo, tudi pri srečanjih kot je današnje, vidimo kot most med različnimi akterji pri iskanju rešitev ter izmenjavi dobrih, delujočih alternativ.«

Sopredsednik Vesne Uroš Macerl: »Zasavje, od koder prihajam tudi sam, je že premostilo najtežjo nalogo – prehod iz premogovniške, industrijske regije v regijo s potencialom za visokotehnološka podjetja, pa tudi ekološko kmetijstvo, turizem. Industrija je nekoč prinašala razvoj, ob tem pa tudi hudo onesnaženje, degradacijo okolja in negativne vplive na zdravje ljudi. Regija bo lahko dosegla preporod z ustrezno dodeljenimi evropskimi sredstvi: pravočasno in za prave panoge. Zato so tudi obiski, kot je današnji, pomembni po dveh plateh: spoznavanje regije in njenih potreb in učenje iz izkušenj te regije, ki ni šla skozi preobrazbo po ravno najlažji poti.«

Kdo je Michael Bloss?

Michael Bloss je poslanec Evropskega parlamenta, prihaja iz Nemčije in ima izkušnje iz prve roke pri pravičnem zelenem prehodu in energetski oskrbi iz obnovljivih virov energije: predstavi lahko drugo plat zgodbe o nemški energetiki, kot je ta, ki jo v Sloveniji poslušamo v zadnjem letu. V imenu skupine Zelenih se je pogajal o evropskem podnebnem pravu, industrijski strategiji in sistemu trgovanja z emisijami. Trenutno se pogaja o zasnovi trga z električno energijo. Preden je bil leta 2019 izvoljen za poslanca EP, je med drugim delal kot svetovalec za Razvojno skupino Združenih narodov.

Savus

Foto: Vesna, MP