Cankarjevci “mi, ki imamo v srcu mladost … ” so v letu 2021 s skromnimi dogodki obeležili 120 let delovanja OŠ Ivana Cankarja Trbovlje v sedanji zgradbi. Nevarnost širjenja virusne okužbe jim je onemogočila druženje, so pa pripravili nekaj razstav likovnih izdelkov učencev njihove šole, mimoidoče pa z napisom na šolskih oknih spominjali na častitljivi jubilej.

Slavnost

V teh pomladnih dneh leta 2022, ko se prebuja narava, so v Delavskem domu Trbovlje izvedli slavnostni dogodek, s katerim so z mladostno energijo obeležili visoki jubilej šole, ki ponosno nosi ime po mogočnem slovenskem pisatelju.

Na dogodku so se pridružili vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo na MIZŠ dr. Andreja Špernjak, županja občine Trbovlje Jasna Gabrič, predstavniki zavodov, društev in posamezniki, ki so na najbolj tesen način povezani z delom šole.

Na dogodku niso ponudili hrane za telo, temveč za dušo.

S slavnostnim šolskim dogodkom so se želeli zahvaliti vsem šolnikom, preteklim in sedanjim, ki delajo v največjo korist otrok, mladih, ki so narodova bodočnost. Zahvaliti vsem, ki  svoje delo odgovorno opravljajo ne glede na družbeno vrednotenje in spoštovanje tega poklica.

“Lahko bi hodil brez roke, brez očesa, da celo brez nosa bi se dalo živeti … A kadar človek nima prepričanja, tedaj je samo še senca brez telesa, knjiga brez vsebine …” (Cankar) Z dogodkom so se zahvalili prisotnim za globoka in iskrena prepričanja, da ekonomske, politične ali kake družbene razmere ne morejo in ne smejo puščati nepopravljive škode na naši mladini.

Slavnostni dogodek v Delavskem domu Trbovlje je finančno omogočila Občina Trbovlje, prav tako pa tudi tisk spominske brošure, ki jo v elektronski obliki najdete na šolski spletni strani.

Že 120 let

“Srečna je pot, če je ljubezen vodnik . .. Treba je samo prijazne besede in prijaznega pogleda in ozdravljena je vsaka bolezen in vsaka žalost je pri kraju.” (Cankar) Dolga, iskriva in ljubezniva, občasno vijugasta je sled, ki jo pušča OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, šola, ki v zgornjem delu Trbovelj že 120 let uči mlade kako se učiti, kako osmisliti svoje življenje in življenja drugih.

Šola je v svoji 120 letni zgodovini prešla skozi različna obdobja: miru in vojne, zdravja in bolezni, komunizma in kapitalizma, sonca in dežja, osnovni cilji dela pa ostajajo enaki. “Resnica je posoda vsega drugega: lepote, svobode, večnega življenja. Dokler sem zvest resnici, sem zvest sebi; dokler delam v njenem imenu, bo moje delo rodovitno.” (Cankar)

Začetek 1819

Zgodovina Osnovne šole Ivana Cankarja se pravzaprav začne v letu 1819 s prvo učilnico v stari cerkovnikovi hiši, leta 1901 pa je bilo zgrajeno za tisti čas moderno šolsko poslopje za šestrazredno šolo. Poslopje se je nato širilo, višalo, število učencev naraščalo: v šolskem letu 1960/1961 je bilo v okviru šole 35 oddelkov – 1278 otrok. V šolskem letu 2021/2022 je na šoli 16 oddelkov oz. 288 učenk in učencev.

Leta 2017 sta bili šola in telovadnica s pomočjo finančnih sredstev EU in velike angažiranosti trboveljske županje energetsko sanirani. Po sanaciji šole je na fasadi šole obnovljen Cankarjev citat: “Vi, ki imate v srcu mladost in v pesti moč, vi glejte, na vaših plečih bo slonelo življenje!”, v prenovljeni šolski avli pa obiskovalce šole pozdravita Cankarjev citat iz Kurenta: “Slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja” in doprsna Cankarjeva kipa. Po stopnišču šole so razstavljeni likovni izdelki otrok – portreti Ivana Cankarja v različnih tehnikah.

Cankarjevo leto 2018

V Cankarjevem letu 2018 je potekalo veliko šolskih dogodkov; ob lanski aktualni 120-letnici šole pa je bilo zaradi epidemičnih razmer v družbi ustvarjanje in razstavljanje rezultatov šolskega dela zelo okrnjeno. Epidemija je žal zahtevala svoj davek, ki se je kazal v številu obolelih, pa tudi v načinu izvajanja pouka, izvenšolskih aktivnosti, v spremenjenih medosebnih odnosih, v spremenjenem načinu komunikacije, izražanju solidarnosti in strpnosti.

Le z  vztrajnostjo, iskreno željo in ljubeznijo se bomo vrnili v predkoronske čase: “Šele ob žaru ljubezni zagleda človek vse mnogoštevilne črne pege na svoji duši. Nobena ne ostane skrita, nobena ni pozabljena, niti ena se ne da za zmerom izbrisati. Spovednik odpušča grehe in daje odvezo, srce samo pa ne odpusti nikoli in ničesar.” (Cankar)

Osnovna šola je drugi mejnik v institucionalnem izobraževanju večine mladostnikov. Za mnoge težko pričakovana, za druge nezaželena, za nekatere brez skrbi in brez prevelikih naporov, za nekatere težko breme, veliki strah in odpor.

Ostanejo lepi spomini

A z leti oddaljenosti močna čustva bledijo, v spominu pa ostajajo lepi trenutki, prve simpatije, male in malo večje potegavščine. “Vsak človek, tudi najsiromašnejši, ima v hiši svojega življenja posebno kamrico, za katero nosi ključ zmerom s seboj in ga ne posodi nikomur.” (Cankar) To je lahko tudi spomin na našo osnovno šolo.

Aktualne razmere v državi, družbi, po svetu in med ljudmi niso ravno optimistične in v največjo korist našim otrokom. Mladi rabijo trdno oporo, varno in spodbudno okolje, odrasle, ki znajo in želijo biti ob njih, zaradi njih, za njih. A kljub vsemu: ” Vsaka mladost je polna sreče in radosti, sijajnega sonca in prešernega smeha.” (Cankar)  Naj tako ostane!

Zato srečno trbovski Cankar in še na mnoga leta!

Mojca Lazar Doberlet

Foto: Dijana Kovačič, arhiv Savus