Zagorski župan Matjaž Švagan ni zadovoljen z objavo njegove izjave v časopisu SDS, ki je prišel na vsa gospodinjstva v občini Zagorje. Poslal je izjavo za javnost, ki jo objavljamo.

Izjava župana Občine Zagorje ob Savi Matjaža Švagana: »Včeraj je tudi v zasavska gospodinjstva prišel časopis stranke SDS, v katerem je tudi moja izjava o delu Vlade RS v mandatu, ki se izteka. Gre za del nagovora, ki sem ga imel kot eden od županov na srečanju predstavnikov Vlade RS ob njihovem lanskem obisku v Zasavju. O objavi v strankarskem časopisu nisem bil obveščen niti nisem z njo soglašal. Zdi se mi povsem neprimerno in nekorektno, da so izjave županov uporabljene v predvolilne namene kot del kampanje posamezne stranke. Osebno bi pričakoval, da bi bil o nameri uporabe izjave vsaj obveščen oziroma zaprošen za soglasje. Župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan.«

Savus

Foto: Vukašin Šobot