Pregrevanje mestnih središč, onesnažen zrak, veliko padavinskih voda in vse manjša biotska raznovrstnost so največji okoljski izzivi sodobnih mest. Skupaj s pomanjkanjem odprtih zelenih površin ti problemi negativno vplivajo na zdravje in kakovost življenja v mestih. Na gosto pozidanih območjih ni več prostora za nove zelene površine, ki bi blažile negativne okoljske učinke, zato je nujno potrebna ozelenitev obstoječih struktur. Stavbe z ravnimi strehami so lahko odgovor.

V mnogih mestih po svetu je že mogoče najti ravne strehe, polne zelenja. Velike količine zelenja po podatkih skupine prostoRož znižajo temperaturo zraka za dve stopinji Celzija, zato so tudi projektu ozelenitve ene slovenske strehe nadeli ime 2°zelene strehe. Skupina prostoRož, ki se ukvarja z vprašanji javnega urbanega prostora, želi v sodelovanju z Eko skladom ter Ministrstvom za okolje in prostor ozeleniti streho javne stavbe v eni od slovenskih občin.

»S projektom 2° Zelene strehe želimo spodbuditi ozelenitev ravnih streh in pripomoči k zmanjšanju negativnih podnebnih vplivov v mestih. Obenem želimo na ta način prebivalcem mesta ponuditi tudi novo zeleno mestno površino. Ozelenitev ravnih streh sledi številnim slovenskim in evropskim strategijam na področju energetske učinkovitosti, trajnostnega razvoja in podnebnih sprememb,« so zapisali na spletni strani.

Rok za prijavo je 5. september 2019. Na podlagi prijav bodo z najbolj zanimivimi občinami opravili še dodaten pogovor.

MD

Foto: arhiv Savus