V  Golovcu v Celju je 7. maja potekala slavnostna akademija ob 50. obletnici delovanja združenja multiple skleroze Slovenije in Svetovnega dneva multiple skleroze.

Slavnostnega dogodka, ki je potekal pod častnim  pokroviteljstvom  dr. Nataše Pirc Musar, predsednice Republike Slovenije, se je udeležilo preko 540 članov združenja. Prisotni so bili tudi oboleli z multiplo sklerozo iz zasavskih občin. Namen praznovanja je bil zlasti pregled opravljenega dela od prvih začetkov, do danes. Podrobnosti o tem je podal predsednik združenja multiple skleroze Pavel Kranjc.

Predstavljen pa je bil tudi kratek video o začetkih povezovanja obolelih z multiplo sklerozo, združevanje obolelih za skupen nastop do različnih institucij za uveljavitev določenih pravic za kvalitetnejše življenje obolelih, pa tudi o učinkovitem izvajanju teh pravic skozi programe, ki jih izvaja združenje.

Predsednica strokovno posvetovalnega odbora pri združenju dr. Alenka Horvat Ledinek je opisala medicinsko pot zaznavanja bolezni multiple skleroze ter vse, kar je bilo doslej narejenega za lažje obvladovanje te bolezni, za katero se še ne ve vzrok nastanka, prav tako pa tudi še ni zdravila. Kljub dosežkom so v združenju opozorili, da številnim bolnikom s to boleznijo ni omogočena sodobna obravnava, ki bi jim omogočala kakovostno življenje.

Predstavljene so bile tudi zgodbe obolelih, kako se spopadajo z boleznijo, kje so največje ovire v življenju. Skupno vsem pa je bilo, da se da  živeti tudi takšno življenje, če takšnega sprejmeš in se z njim sprijazniš, od družbe pa pričakuješ, da bo naredila vse za kvalitetnejše življenje in  enakovreden odnos, kot ga ima družba do zdravih državljanov.

Na akademiji so podelili pohvale, priznanja in diplome tistim, ki so v zadnjih letih s svojim prostovoljnim delom, nesebičnostjo in požrtvovalnostjo znatno pripomogli k delovanju celotne organizacije ali posameznih dogodkov v korist obolelih za multiplo sklerozo.

Antonija Zupančič

Foto: ZMS Slovenije