četrtek, 18 julija, 2024

Iz te kategorije

Zasebni vrtec Čarobni gozd

Ob začetku šolskega leta smo pripravili pregled, kaj je novega na zasavskih srednjih in osnovnih šolah ter vrtcih v novem šolskem letu. Zadnji v vrsti je Zasebni vrtec Čarobni gozd iz Dobovca, objavljamo opis tega, ki nam ga je prijazno poslala njihova ravnateljica Nataša Gruden.

Vrtec Čarobni gozd je edini zasebni vrtec v Zasavju. V svojih kreacijah je avtonomen in se zaveda, da je vrtec prostor, ki omogoča otrokom vsestranski razvoj. S svojim delovanjem vpliva na bližnjo in širšo okolico na ravni Republike Slovenije in sicer z namenom dvigovanja kulture in vsesplošnega družbenega napredka.

Ustanoviteljica in direktorica Zasebnega vrtca Čarobni gozd Nataša Gruden, ki je lociran v čudovitem krajinskem parku Kum, v regiji Zasavje, v kraju Dobovec. Področje je obdano s travniki in gozdovi, objeto s prekrasno pokrajino. Prekrasno naravno okolje vpliva na naše vzdušje, daje nam navdih in nas vzpodbuja k inovativnosti. Naša čudovita okolica nam zato tudi dopušča izvajanje gozdne pedagogike.

Izogibanju suhoparni hierarhij, je pri nas timsko delo vrednota. Strokovni delavci smo pozitivno usmerjeni, spoštujemo posameznike in skupaj krepimo timsko vzdušje ter se vsak zaveda svojih nalog. S svojim zgledom smo visoko tolerantni, fleksibilni, ustvarjalni, vzpodbujamo komunikacijo na moči argumenta, na empatiji in na vrednotah. Vizijo in metode dela črpamo iz osnovnih tez sodobne psihologije. Pedagogiko dojemamo kot znanost, ki se ves čas razvija in zato ves čas raziskujemo, se izpopolnjujemo in nadgrajujemo. V spoštovanju vseh področij je naše najmočnejše področje umetnosti. Umetnost doživljamo kot sredstvo s katerim dosegamo vzgojno-izobraževalne cilje. V novem šolskem letu imamo še eno prosto mesto, zato vljudno vabljeni k vpisu.

Nataša Gruden

Foto: FB Zasebni vrtec Čarobni gozd


 

Isti avtor