AJPES je predstavil podatke o poslovanju zasavskih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug za leto 2022. Danes objavljamo prvi povzetek iz njihovega poročila.

V Zasavju je po podatkih AJPES-a v letu 2022 delovalo 1.064 gospodarskih družb, kar je 12 več kakor v letu 2021. Po podatkih poslovnega registra Slovenije se je v letu 2022 na novo registriralo 51 družb, kar je 3 manj kot v letu 2021 ter se izbrisalo 30 družb (28 manj kot v letu 2021). Začeta sta bila dva stečajna postopka, kar je 12 manj kot predhodnem letu, zaradi stečaja pa je bilo izbrisanih 9 družb (12 manj kot v letu 2021).

Zasavske gospodarske družbe so v povprečju izboljšale rezultate poslovanja glede na predhodno leto. Čisti dobiček so povečale za nekaj manj kot 26 milijonov evrov, čisto izgubo pa za 114 tisoč evrov. Skupni prihodki so se povečali za 17 %, prihodki na tujem trgu pa za 21 %. Ta podatek je sicer nekoliko nižji od slovenskega povprečja, rast neto čistega dobička pa je precej višja. Glede na rast cen življenjskih potrebščin so se skupni prihodki realno povečali za 7 % in neto čisti dobiček za 29 %.

Savus

Foto: arhiv Savus