Ob letošnjem občinskem prazniku Hrastnika so podelili občinska priznanja za letošnje leto. Kot vsako leto je osrednja občinska proslava tudi priložnost za podelitev zlatih županovih peres, ki jih prejmejo najbolj uspešni učenci OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik. Tokrat sta bila prejemnika Zala Učakar in Marko Tomić. Priznanje sta jima podelila župan Marko Funk in ravnateljica OŠ narodnega heroja Rajka Polona Dolanc. Nagrajenca predstavljamo z obrazložitvijo priznanja.

Zala Učakar

»Zala, učenka OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, je pred kratkim zaključila osnovnošolsko izobraževanje. Deklica, ki s ponosom nosi svoje ime, saj je v resnic zala v vseh pogledih; je prikupna, bistra, tankočutna in ambiciozna mlada dama.

V vseh letih obiskovanja šole je bila med najboljšimi v razredu, v zadnjih letih pa neprekinjeno najboljša učenka oddelka. Dosegala je najboljše ocene in v vseh devetih letih razred zaključila s samimi peticami. Zaveda se, da samo pamet ni dovolj, ampak je za uspeh potrebno tudi trdo delati in posedati ob knjigah, tudi takrat, ko se drugi zabavajo.

Tako je poleg rednega šolskega dela in skoraj vedno narejenih domačih nalog svoje znanje merila tudi na različnih tekmovanjih. V devetem razredu je osvojila dve srebrni priznanji (Cankarjevo in Proteusovo) ter 5 bronastih priznanj (iz znanja zgodovine, geografije, angleškega jezika, Proteusovo ter Cankarjevo priznanje).

Poleg tega je osvojila še mednarodno priznanje za mlade iz programa MEPI. Zala je tudi zlata bralka, kar pomeni, da je osvojila bralno značko vsa leta šolanja. Ob vseh uspehih pa se lahko pohvali še s tem, da je ob koncu 9. razreda postala še učenka generacije.

Zala pa se v šoli ni samo učila, temveč je svoj čas namenjala tudi drugim aktivnostim, tako da je sodelovala pri SUŠ, se udeleževala šolskega parlamenta in drugih srečanj, tekmovala v športnih disciplinah ter aktivno sodelovala pri vseh oddelčnih dejavnostih in bila nasploh nosilni steber oddelka.«

Marko Tomić

»Marko je izjemna osebnost, ki se je izkazala skozi vsa leta svojega šolanja. Njegovo uspešnost odlikujejo same odlične ocene skozi vsa leta šolanja, kar je nedvomno rezultat njegovega predanega dela, vztrajnosti in visokih standardov, ki jih postavlja samemu sebi.

Poleg odličnih ocen pa je Marko tudi izredno nesebičen in vedno pripravljen pomagati svojim sošolcem. Ne glede na to, ali gre za razlago kompleksnejše snovi ali podporo pri reševanju nalog, vedno je pripravljen deliti svoje znanje in izkušnje z drugimi. Njegova vljudnost in prijaznost sta vzor ostalim učencem.

Posebej izstopa tudi v interesni dejavnosti robotike. Z veseljem se je vključil v to področje in se izkazal kot izjemno aktiven ter inovativen član skupine. Z ekipo je bil uspešen predvsem na regionalnem nivoju, kjer so osvojili več bronastih priznanj.

Poleg svojih učnih dosežkov in aktivnosti v robotiki je ta učenec tudi zgled poštenosti in integritete. Spoštuje pravila in se vedno obnaša odgovorno. Učitelji ga opisujejo kot zanesljivega, zavzetega in vedno pripravljenega sodelovati.«

Savus

Foto: Branko Klančar