Društva in organizacije, ki se ukvarjajo z varovanjem okolja v občini  Zagorje ob Savi in v letošnjem letu načrtujejo dogodke v obliki okoljskih akcij ali vzgojno-izobraževalnih projektov v okviru aktivnosti šol, vzgojno varstvenih zavodov, društev ali drugih neprofitnih nevladnih organizacij, imajo možnost sofinanciranja projektov iz občinskega proračuna.

Občina Zagorje ob Savi je objavila javni razpis za sofinanciranje projektov s področja varstva okolja za letošnje leto, ki je odprt do 2. marca, iz razpisa bodo razdelili 3.500 evrov.

Prav tako so objavljeni razpisi za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Zagorje ob Savi (rok za oddajo dokumentacije je 16. februar, na razpolago je 6.000 evrov), za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva za leto 2022 (razpis je odprt do 23. februarja, okvirna višina razpisanih sredstev znaša 6.400 evrov) in za sofinanciranje projektov, programov, prireditev, ki jih organizirajo društva, združenja ter zavodi in niso predmet drugih javnih razpisov v letu 2022.

Na zadnji razpis, za katerega je v proračunu rezerviranih 20.000 evrov, se je mogoče prijaviti do 1. aprila, 1. julija, 1. septembra in 4. novembra, sredstva pa so namenjena za sofinanciranje pokroviteljstev oziroma izvedbe projektov, programov in prireditev društev, združenj ter zavodov, organizacije ali soorganizacije projektov, programov, prireditev, tradicionalnih prireditev, organizacije proslav ali dogodkov, organizacije pohodov, ekskurzij, gostovanja na dogodkih na mednarodni, državni, regionalni, občinski ravni.

Med projekte, ki so predmet razpisa, sodijo tudi izdaje knjig, brošur, zvočnih in filmskih zapisov ipd., ki bodo izdane v letu 2022 oz. v obdobju, na katerega se prijavitelj prijavlja, ter prispevajo k prepoznavnosti in promociji občine Zagorje ob Savi.

Podrobnejše informacije so objavljene na spletni strani Občine Zagorje v rubriki Aktualni razpisi in objave, tam je dostopna tudi vsa potrebna dokumentacija za prijave na razpise.

Savus

Foto: Vukašin Šobot