V ponedeljek, 9. januarja, je v VDC Zagorje potekal regijski sestanek, na katerem so izpostavili problematiko pomoči, varstva otrok s posebnimi potrebami v Zasavju oziroma podpora družinam z otroki z intelektualno oviro.

Po uvodni predstavitvi delovanja VDC Zasavje, zakonskih omejitev delovanja, ključnih izzivih in podpornih storitev ter ogledu filma, ki prikazuje izhodišče prave institucionalizacije, je direktorica VDC Zasavje dr. Špela Režun izpostavila poglaviten namen srečanja: urejanje počitniškega dnevnega varstva (sistemsko rešeno konec leta 2022), dnevna pomoč družini na domu (v reševanju), večdnevna 24 urna namestitev (najti nesistemske rešitve v društvenem, regijskem delovanju izven VDC) in določitev nosilca v Zasavju , ki bo zadolžen za reševanje problematike na področju otrok, ki še niso uporabniki VDC.

Udeleženci so ugotavljali, da je podpora družini od rojstva otroka s posebnimi potrebami ključna, da lahko vsi člani družine polnovredno živijo in niso v stalni skrbi kaj bo, ko … S tem so lahko družinski člani (predvsem mame, na katerih je večina bremena) tudi aktivni v svojih poklicih, družbi in ostajajo vključeni psihofizično zdravi.

Na področju stanovanjske problematike so potrebne rešitve za samostojnejše življenje odraslih oseb z intelektualno oviro v Zasavju (vključujoč Litijo). V regiji potrebujemo prilagojena stanovanja oz. nove enote bivanja v skupnosti. Tudi obstoječe bivalne enote morajo sistemsko zagotoviti več podpornih storitev za vključevanje v okolje, normalizacijo življenja.

Zasavje (vključujoč Litijo) potrebuje regijski zaposlitveni center, dnevni center in manjšo namestitveno enoto za osebe po pridobljeni možganski poškodbi. V Zasavju potrebujemo subjekt, ki se bo prijavljal na razpise, ki bi reševali problematiko na področju otrok s posebnimi potrebami in podpore njihovim družinam.

Za deficitarne poklice bi lahko občine razmislile o vzpodbudah npr. v obliki štipendij, ki bi jih lahko vezale na delo za nekaj let v Zasavju. Primanjkuje specialnih pedagogov, logopedov, …

V sporočilu za javnost je dr. Špela Režun izpostavila, da gre za zelo majhen del populacije, zato finance ne bi smele biti razlog za nerealizacijo človekovih pravic oz. pravic invalidov po vseh konvencijah in dodala: »Merilo dobre družbe je to, kako poskrbi za svoje najšibkejše člene, ki so za realizacijo svojih potreb, osmišljanja svojega življenja na tem svetu, odvisni od sočloveka.«

Savus

Foto: arhiv Savus