Občina Trbovlje je objavila vabilo za podjetja in obrtnike k sodelovanju pri raziskavi o potrebah po kompetencah zaposlenih na področju gospodarstva v Zasavski regiji do leta 2030.

Zapisali so: »Inštitut za strateške in gospodarske raziskave izvaja študijo o potrebah po kompetencah zaposlenih na področju gospodarstva v Zasavski regiji do leta 2030, pri kateri sodeluje tudi Zasavska gospodarska zbornica. Zanima jih, katere so ključne kompetence zaposlenih, ki jih bo do leta 2030 potrebovalo zasavsko gospodarstvo.

Študijo izvajajo v okviru aktivnosti Sklada za pravični prehod premogovnih regij, zato se v študiji na področju poklicnih kompetenc osredotočajo na trajnost, zeleni prehod, razogljičenje, avtomatizacijo delovnih procesov, robotizacijo, digitalizacijo.

Vaši odgovori bodo posredovani Ministrstvu RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z namenom, da v okviru aktivnosti Sklada za pravični prehod pripravi ukrepe za delodajalce na področju dviga kompetenc zaposlenih. Gre za pomembno tematiko in odlično priložnost, da že danes povemo kaj bo zasavsko gospodarstvo potrebovalo v prihodnjih letih. Vprašalnik bo aktiven do 18. avgusta.«

Vabijo vsa podjetja in obrtnike, da izpolnijo vprašalnik dostopen na njihovi spletni strani.

Savus

Foto: arhiv Savus