Nadzorni svet Rudnika Trbovlje-Hrastnik je sinoči sprejel sklep, da bodo upoštevali odločitev trboveljskih občinskih svetnikov in na Bukovi gori kadunjo ne bodo več zasipavali z pepelom iz Vipapa iz Krškega.

Občinski svet je pred enim tednom sprejel sklep, da naj Rudnik Trbovlje Hrastnik – v likvidaciji nemudoma preneha z izvajanjem sanacijskih del degradiranih površin na območju Bukova gora z elektrofiltrskim pepelom podjetja Vipap Videm Krško.

»Zasipavanje v Bukovi gori smo ustavili 32 ur po sprejetju sklepa na Občinskem svetu občine Trbovlje,« pravi likvidacijski upravitelj Rudnika Trbovlje-Hrastnik dr. Janez Žlak. Po sklepu občinskega sveta izpred nekaj let bi morali na prostoru Bukove gore urediti ravno površino, ki bi bila primerna za ureditev poslovne cone. Takšen je tudi prostorski načrt občine. Sedaj bodo na površini Bukove gore uredili 1,9 ha ravnih površin, ostalo (skupaj je 4,5 ha površin) pa bodo uredili v kaskadah. V enem delu bo ostal tudi bajer z vodo. V okviru urejevanja površine bodo navozili na površino zemljo in uredili kaskade.

Sicer pa ima RTH odprtih še 5 delovišč, na katerih urejajo površino. V kamnolomu Vode v Trbovljah urejajo odvodnjavanje, na področju Novega Dola (Hribarnik) sanirajo plazovito območje, skupaj z občino Hrastnik urejujejo Cesto padlih borcev v Hrastniku, sanirajo površine nad Tretjim in Savskim poljem v Trbovljah in zaključujejo z vzdrževalnimi deli na površini na Lakonci. Vsa gradbišča naj bi zaprli konec novembra, v decembru pa bodo opravili še morebitne pomanjkljivosti. Prihodnje leto jih čaka še inšpekcijski ogled, ki bo osnova za izbris rudnika iz registra.

MP

Foto: arhiv Savus