V Srednji šoli Zagorje izvajajo različne srednješolske izobraževalne programe nižjega poklicnega, srednjega strokovnega, srednjega poklicnega in poklicno tehniškega izobraževanja. Prav vsi izobraževalni programi imajo v strokovnem delu izobraževanja del, namenjen praktičnemu usposabljanju pri delodajalcu – PUD.

Prav znanja in izkušnje, ki jih dijaki pridobijo na PUD-u, so temelji za strokovno delo dijakov po zaključku izobraževanja. Zato je sodelovanje z delodajalci in mentorji, ki usposabljajo dijake na deloviščih, za šolo stalnica.

Organizacija PUD-a, oblikovanje mreže delovišč in usposabljanje mentorjev so ena od temeljnih nalog šole pri načrtovanju pedagoškega dela izven šole. Osnova uspešne izpeljave PUD-a je kompetenten in usposobljen mentor, ki vodi dijaka skozi proces učenja na delovnem mestu.

Srednja šola Zagorje je sodelovala pri usposabljanju mentorjev dijakov na praktičnem usposabljanju kot članica v konzorciju partnerjev, ki so v projektu Programa usposabljanja mentorjev praktičnega izobraževanja, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. V Srednji šoli Zagorje so v okviru tega projekta usposobili 68 mentorjev.

V aprilu in maju načrtujejo nova usposabljanja v okviru novega projekta Usposabljanje mentorjev 2021-2023, ki bo obsegalo 32 ur neposrednega pedagoškega dela in 18 ur samostojnega dela udeležencev. Za udeležence bo brezplačno.

Usposabljanje je namenjeno kandidatom za mentorje dijakom na praktičnem usposabljanju z delom in študentom na praktičnem izobraževanju, pa tudi mentorjem vajencem. Udeleženci se bodo v programu usposobili za izvajanje nalog v podjetju ali drugi ustanovi, ki so vezane na načrtovanje in izvajanje praktičnega usposabljanja.

V jeseni bo v Srednji šoli Zagorje potekalo nadaljevalno enodnevno usposabljanje za mentorje, ki so že zaključili osnovno usposabljanje.

Savus

Foto: Vukašin Šobot